Warm ontvangst van onze cursisten tweedekansonderwijs op Stadhuis Dendermonde

Warm ontvangst van onze cursisten tweedekansonderwijs op Stadhuis Dendermonde

Wat een eer voor onze cursisten tweedekansonderwijs! Dhr. Pinnoo, kabinetsadviseur van de burgemeester, ontving hen op het stadhuis van Dendermonde.  

Cursisten vertellen over dit bijzonder bezoek


“Het bezoek gaf ons een unieke inkijk in de huidige werking  van de gemeenteraad, het schepencollege en de taken van de burgemeester. De insteek was kennismaking met de democratische principes die eigen zijn aan het stedelijk (of gemeentelijk) besluitvormingsproces. Zo kunnen we wat we leren in onze cursussen cultuur, maatschappij, organisatie en samenwerking ook ervaren in de praktijk.”

Na hun vele vragen en de verkregen informatie kregen de cursisten vanwege het stadsbestuur te Dendermonde een receptie aangeboden. Waarvoor veel dank! 

Over de cursus Maatschappij, organisatie en samenwerking


Deze module maakt deel uit van de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV).  Een certificaat van deze opleiding in combinatie met een certificaat van een diplomagerichte opleiding kan worden omgezet naar een volwaardig diploma secundair onderwijs door het centrum waar je de laatste module afwerkt. Lees hier meer.

Met dank aan ons team AAV


En zo slaagde ons enthousiast team van CVO-lesgevers er opnieuw in om theorie en praktijk succesrijk aan elkaar te koppelen. Leren doe je niet alleen op de schoolbanken maar ook door de vele leerrijke ervaringen in onze maatschappij en op de werkvloer.  Fier op ons team!

Bezig met zoeken...