Vrijstellingen en vrijstellingsproeven fotografie

Vrijstellingen en vrijstellingsproeven fotografie

Vrijstellingen


Als je een vrijstelling krijgt voor een module van de opleiding Fotografie, hoef je die module niet te volgen. Een vrijstelling kan worden aangevraagd als je al een opleiding volgde (en je bezit daarvan een studiebewijs) dat naar niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt of je kan een vrijstellingsproef afleggen. De trajectbegeleider/vakleerkracht bekijkt met jou waarvoor je vrijgesteld kan worden.

Vrijstellingsproeven


Bij het begin van elk semester organiseert CVO Focus vrijstellingsproeven. De deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.


Data vrijstellingsproeven start februari 2024

Bezig met zoeken...