Toelatingsvoorwaarden Tweedekansonderwijs (TKO)

Toelatingsvoorwaarden Tweedekansonderwijs (TKO)

Om toegelaten te worden tot de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent (of wanneer je het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd hebt). Ben je aan het begin van het schooljaar 17 en word je 18 voor 31 december van dat schooljaar, dan mag je ook starten.

Bv.
Je bent 17 jaar op 1 september en je wordt 18 jaar op 15 december van dat kalenderjaar, dan mag je inschrijven voor AAV op 1 september. Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht. Als je 17 jaar bent op 1 februari (start van semester 2), dan kan je pas inschrijven vanaf de dag dat je 18 jaar bent. Je bent immers nog niet vrij van de deeltijdse leerplicht op 1 februari, tot de dag dat je 18 jaar bent geworden.  

Met een diplomagerichte opleiding kan je starten vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd.

Aansluiting bij de examencommissie


Mogelijk denk je aan een diploma via de examencommissie? Misschien ben je hiermee al gestart maar lukt het minder goed dan eerst gedacht? Goed nieuws! Ook via het volwassenenonderwijs kan je je diploma secundair onderwijs behalen.

Meer nog, bepaalde vakken bij de examencommissie kunnen een vrijstelling geven voor modules in de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) van CVO Focus. En ook omgekeerd: deelcertificaten van een cvo kunnen een vrijstelling opleveren bij de examencommissie. Onze trajectbegeleiders kunnen jou de nodige info geven.

Maar waar ligt dan het verschil tussen de examencommissie en het volwassenenonderwijs? In het volwassenenonderwijs (zoals bij CVO Focus) krijg je les over de leerstof die je moet kennen en is er een leraar én trajectbegeleiding om je te ondersteunen en motiveren. Er is geen examenstress want doorheen de modules maak je opdrachten en testen die meetellen voor je eindresultaat.

Bij de examencommissie krijg je een overzicht van de leerstof die je moet kennen en een lijst met handboeken die je kan gebruiken. Verder ben je vooral op jezelf aangewezen. Er is slechts één evaluatiemoment en dat is het examen.

Bezig met zoeken...