Studiekosten en afbetalingsplan Vrachtwagenchauffeur

Studiekosten en afbetalingsplan Vrachtwagenchauffeur

Voor de totaalopleiding voorzien we volgende extra studieonkosten


Dit gaat om geraamde bedragen die kunnen worden aangepast naar aanleiding van tussentijdse prijsstijgingen (bv. van diesel of examengelden). Voor deze kosten gelden geen verminderde tarieven.

 • Cursusmateriaal en verbruiksgoederen (bv. ook diesel en gebruik van het instructieterrein): € 830. We gebruiken het cursusmateriaal van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, MOW (Departement Mobiliteit en Openbare werken), WeesWegWijs en VDAB.
 • Examengelden voor theorie- en praktijkrijexamens: € 350. De examens worden afgenomen door een extern erkend VDAB-examencentrum.
 • Cursusmateriaal en verbruiksgoederen voor ADR: € 240.

Voor herkansingen voor rijexamens (theorie en praktijk) zal een bijkomende kost worden aangerekend.

De studiekosten kunnen in één keer bij inschrijving worden betaald of met een afbetalingsplan


De bedragen in het afbetalingsplan zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen naar aanleiding van tussentijdse prijsstijgingen.

 • Bij inschrijving
  • Inschrijvingsgeld = € 300
  • Studiekosten schijf 1 = € 300
 • Tegen begin oktober: studiekosten schijf 2 = € 300
 • Tegen begin november: studiekosten schijf 3 = € 240 (studiekosten ADR)
 • Tegen midden januari: studiekosten schijf 4 = € 300
 • Tegen midden februari: studiekosten schijf 5 = € 280

De betalingen worden uitgevoerd met bancontact aan één van onze balies of via overschrijving op rekening van CVO Focus met de vermelding “Naam van de cursist – Vrachtwagenchauffeur – Studiekosten schijf x”.

 Zelf te betalen of aan te kopen


 • Medisch rijgeschiktheidsattest (circa € 100)
 • Bestuurderskaart (circa € 67)
 • Cursusboek WeesWegWijsboek Wegcode (circa € 35)
 • Cursusboek WeesWegWijsboek Vakbekwaamheid (circa € 36)
 • ADR-examengeld – theorie-examen (circa € 97)
 • ADR-examengeld – opleidingscertificaat (circa € 25)

Met terugbetaling door het SFTL


Onder bepaalde voorwaarden kan je na het slagen in de volledige opleiding een financiële tussenkomst krijgen van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Bezig met zoeken...