Studiekosten en afbetalingsplan Autobuschauffeur

Studiekosten en afbetalingsplan Autobuschauffeur

Voor de totaalopleiding voorzien we volgende extra studieonkosten


Dit gaat om geraamde bedragen die het centrum kan aanpassen naar aanleiding van tussentijdse prijsstijgingen (bv. van diesel of examengelden). Voor deze studiekosten gelden geen verminderde tarieven.

 • Cursusmateriaal en verbruiksgoederen (bv. ook brandstof en het gebruik van het oefenvoertuig en instructieterrein): € 880.
 • Examengelden voor theorie- en praktijkrijexamens: circa € 320. De examens worden afgenomen door een extern erkend VDAB-examencentrum.

Voor herkansingen voor rijexamens (theorie en praktijk) zal een bijkomende kost worden aangerekend.

De studiekosten kunnen in één keer bij inschrijving worden betaald of met een afbetalingsplan.


De bedragen in het afbetalingsplan zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen naar aanleiding van tussentijdse prijsstijgingen.

 • Bij inschrijving
  • Inschrijvingsgeld (geplafonneerd) = € 300
  • Studiekosten schijf 1 = € 300
 • Na 1 maand les: studiekosten schijf 2 = € 300
 • Na 2 maanden les: studiekosten schijf 3 = € 300
 • Na 3 maanden les: studiekosten schijf 4 = € 300

De betalingen worden uitgevoerd met bancontact aan één van onze balies of via overschrijving op rekening van CVO Focus met de vermelding “Naam van de cursist – Autobuschauffeur – Studiekosten schijf x”.

Zelf te betalen of aan te kopen


 • Medisch rijgeschiktheidsattest (circa € 100)
 • Bestuurderskaart (circa € 67)
 • Cursusboek WeesWegWijsboek Wegcode (circa € 35)
 • Cursusboek WeesWegWijsboek Vakbekwaamheid (circa € 36)

Met terugbetaling door het Sociaal Fonds Bus & Car


Als je voor de volledige opleiding slaagt en nadien minstens zes maand in de sector werkt, kan je van het sociaal fonds tot 1400 euro inschrijvingskost terugbetaald krijgen.  

Bezig met zoeken...