Klaar voor het najaar in code rood

Klaar voor het najaar in code rood

Nu naar code oranje? Helaas niet. De overheid heeft strenger beslist en we schakelen over naar code rood: slechts 25 % van alle cursisten mag op weekbasis nog naar school komen.

Onze ambitie om iedereen nog eens voor de kerstvakantie te mogen verwelkomen, maar nooit alle groepen tegelijkertijd, zullen we hopelijk kunnen waarmaken. Laat ons duimen want niets is zeker in deze bizarre tijden. Dit is altijd onder voorbehoud van wat de komende weken ons zal brengen en wat de overheden zullen beslissen.

Naar aanleiding van wat er vrijdag 30 oktober allemaal nog werd beslist door de federale overheid, nl. een verlengde herfstvakantie en code rood voor het volwassenenonderwijs, geef ik jullie graag een kort overzicht wat dit betekent voor ons cvo en voor jouw cursus/afdeling. We gaan de periode tot de kerstvakantie alvast opsplitsen in drie delen.

1. Verlengde herfstvakantie van zondag 1 november tot en met zondag 15 november = geen les – ons centrum is volledig gesloten op alle lesplaatsen


2. Overgangsweek van maandag 16 november tot en met zaterdag 22 november 2020 met afstandsonderwijs voor alle cursussen in het hele centrum en een beperkt aantal uitzonderingen.

 1. Een contactmoment kan wel voor een eindevaluatie die niet of moeilijk op afstand kan gebeuren.
 2. Vervolgcursussen met startdatum in november kunnen starten in contactonderwijs.
 3. Cursussen NT2 hebben afwisselend contact- en afstandsmomenten.
 4. Geen werkplekleren, geen uitstappen of extra-muros activiteiten.
 5. Stages kunnen blijven doorgaan volgens de regels van de sector.
 6. Er zijn beperkte maatregelen voor specifieke opleidingen of speciale doelgroepen.

3. Vier weken code rood van maandag 23 november tot en met zaterdag 19 december 2020

We blijven lesgeven maar het aantal contactlessen op school zal beperkt zijn. We bekijken of we elke klasgroep een contactmoment voor de kerstvakantie kunnen geven, afhankelijk van de opleiding en alle beslissingen van de (lokale) overheden.

Ons 8-punten-plan conform de draaiboeken van de overheid ziet er als volgt uit:

 1. E-learning cursussen gaan naar 100% afstandsonderwijs tot aan de kerstvakantie, met een terugkommoment in de eerste week na nieuwjaar en een evaluatiemoment op het einde van de module (januari 2021).
 2. Volledig afstandsonderwijs tot aan de kerstvakantie is mogelijk op gemotiveerde aanvraag van je leerkracht en na goedkeuring door het directieteam.
 3. Standaard wordt het afstandsonderwijs gecombineerd met contactmomenten(en) tot aan de kerstvakantie. Kort samengevat
  • Talen, ICT, Grafische technieken, administratie, Koken, Naaien, Florist, Decoratief in de woning,… = één contactmoment. De andere lestijden worden in afstandsonderwijs georganiseerd.
  • Aanvullende algemene vorming (AAV), zware technieken,… = 2 contactmomenten, de rest in afstandsonderwijs.
  • NT2 krijgt een aangepast systeem per richtgraad.
  • Beauty en wellness heeft ook een aangepast systeem.
  • Er zijn een heel beperkt aantal speciale regelingen voor aparte doelgroepen die door de betrokken leerkrachten zullen worden gecommuniceerd.
 4. Alle lesmomenten van 3 lestijden worden standaard uitgebreid naar contactmomenten van 4 lestijden voor alle vestigingsplaatsen. Voor ICT blijven de lesuren ongewijzigd (3 lesuren).
  • Voormiddag van 8.30 tot 12.05 uur
  • Namiddag van 13.00 tot 16.35 uur
  • Avond van 18.15 tot 21.50 uur

   Reden: het aantal contactmomenten is helaas beperkt en die momenten willen we dan ook maximaal kunnen inzetten voor lesgeven, vragen, feedback, bijspijkeren, etc.
 5. Voor het organiseren van het online afstandsonderwijs houden we de voorheen geplande lesmomenten aan.
 6. Geen werkplekleren of extra-muros activiteiten
 7. Stages kunnen blijven doorgaan volgens de regels van de sector.
 8. Altijd 10 cursisten per klaslokaal, anders moet er worden gesplitst in 2 groepen of 2 lokalen.

3. Daarna start de kerstvakantie tot en met zondag 3 januari.


Onze secretariaten blijven open

Heb je nog een vraag voor ons? We zijn opnieuw bereikbaar op 09/348.38.45 of info@cvofocus.be
M.a.w. onze secretariaten zullen ook in code rood open blijven maar we vragen uitdrukkelijk om zo weinig mogelijk naar onze balie te komen. Best maak je een afspraak via e-mail of telefonisch.

 • Ook hier moet je je mondmasker blijven dragen en de regels van social distancing (SD) respecteren.
 • Je kan wachten op de aangeduide plaatsen in de volgrij of tot iemand je binnenroept.
 • Ontsmet je handen bij het betreden en buitengaan van de gebouwen. We voorzien hiervoor graag handgels.
 • Je vult je gegevens in in ons plaatselijk logboek.
 • Onze medewerkers geven mogelijk nog extra richtlijnen die je moet opvolgen.

We moeten nu wijs zijn en alle contacten heel strikt blijven beperken

Beste cursisten, we weten dat deze maatregelen mogelijk heel wat teleurstellingen bij jullie kan meebrengen. We begrijpen dit volkomen en voelen evenveel hartzeer als jullie. Maar de federale regering heeft deze maatregelen genomen uit absolute noodzaak.

We blijven dan ook vriendelijk oproepen tot voorzichtigheid en veiligheid, bij en voor jullie allemaal, overal en altijd. Niemand wil graag ziek worden, niemand wil iemand anders ziek maken, niemand wil graag in het ziekenhuis belanden. Daarom moeten we nu wijs zijn, allemaal samen, en blijven volhouden. Wij zijn heel fier op jullie en zijn klaar voor het najaar 2020.

Bezig met zoeken...