Extra voordelen & premies

#Premie bij een eerste diploma secundair onderwijs

 

Als je een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, kan je een premie krijgen die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor je diplomagerichte opleiding hebt betaald. Concreet gaat het dus over het inschrijvingsgeld voor de diplomagerichte opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Om een premie te verkrijgen moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel.
Klik hier voor meer info.

#Premies Cevora

 

Ben je als cursist werkzaam als bediende in een APCB-bedrijf van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden en volg je op eigen kosten een beroepsopleiding buiten de werkuren, dan kan je bij CEVORA, het vormingscentrum van het APCB, een tussenkomst vragen in de inschrijvingskosten voor cursussen die je op eigen initiatief volgt.

Wil je weten of je in aanmerking komt?
Of hoe je die premie moet aanvragen?
Aarzel niet en surf naar de website van Cevora voor meer gedetailleerde informatie
http://www.cevora.be/opleidingspremies

#Premies in de bouw

 

Constructiv (voorheen: het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector en stelt onder een aantal voorwaarden premies ter beschikking.
Meer informatie vind je op http://www.constructiv.be/nl-BE/
CONSTRUCTIV
Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel
02/209.65.65

#Premies in de horeca

 

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied ‘Voeding’ kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.
Meer info vind je op http://www.fanvanhoreca.be/premiecvo

 

 

 

 

 

Bezig met zoeken...