Extra voordelen & premies

#Premie bij een eerste diploma secundair onderwijs

Als je een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, kan je een premie krijgen die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor je diplomagerichte opleiding hebt betaald. Concreet gaat het dus over het inschrijvingsgeld voor de diplomagerichte opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Meer info vind je op https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/premie-bij-1ste-diploma-secundair-onderwijs

#Korting op inschrijvingsgeld voor ICT-cursussen via de stad Sint-Niklaas

Wist je dat de stad Sint-Niklaas een korting aanbiedt bij een inschrijving in het volwassenenonderwijs? Deze korting ontvang je rechtstreeks bij je inschrijving in ons cvo als je voldoet aan alle volgende voorwaarden.

Waarom?

De stad Sint-Niklaas wil levenslang en levensbreed leren ondersteunen. Je bent immers nooit te oud om bij te leren en nieuwe zaken te ontdekken.

Voor wie?

Om voor deze korting in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent inwoner van Sint-Niklaas.
  • Je bent een gepensioneerde 60-plusser of huisvrouw/-man zijn met een maximum gezamenlijk belastbaar inkomen van 22.000 EUR per jaar. Dit geldt ook als je ten laste bent van deze groepen.
  • Je komt niet in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld (door bv. een attest OCMW, werkzoekende met VDAB-attest, mindervalide met attest van de mutualiteit,…).
  • Je bent maximaal 3 schooljaren een cursist in het volwassenenonderwijs Sint-Niklaas.

Korting?

De maximale korting bedraagt 54 euro per schooljaar. Er wordt een vermindering toegepast van 0,30 euro per lesuur met een maximum van 180 lesuren (2014).

We geven een paar voorbeelden.

  • Je volgt de cursus Computer voor beginners van 60 lestijden, kostprijs 90 euro. Je krijgt een korting van 0,30 euro per lesuur of 18 euro voor deze cursus. Je betaalt dus geen 90 maar 72 euro voor deze module.
  • Je volgt een cursus Spaans van 120 lestijden, kostprijs 180 euro. Je krijgt een korting van 0,30 euro per lesuur of 36 euro voor deze cursus. Je betaalt dus geen 180 maar 144 euro voor deze module.
  • Je kan beide cursussen ook combineren, met een totale korting van 54 euro.

Hoe?

De korting wordt rechtstreeks verrekend bij de inschrijving. Bij de inschrijving in ons cvo dien je je meest recente aanslagbiljet van de belastingen mee te brengen.

Let wel, bij een online inschrijving moet je eerst het volledige bedrag betalen. Je kan nadien aan onze balie de korting komen aanvragen, we verwerken alles zorgvuldig en storten de korting terug op je rekening.

Nog vragen? kom gerust even langs aan één van onze balies of mail naar info@cvofocus.be. Van harte welkom!

 

#Premies Cevora

Volg jij een opleiding buiten je werkuren en val je onder paritair comité 200? Goed nieuws: in bepaalde gevallen krijg je dan een premie tot 375 euro.

Surf naar de website van Cevora voor meer gedetailleerde informatie https://www.cevora.be/nl/extra-diensten/opleidingspremies/werknemer

#Premies in de bouw

Constructiv (voorheen: het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector en stelt onder een aantal voorwaarden premies ter beschikking.
Meer informatie vind je op http://www.constructiv.be/nl-BE/

#Premies in de horeca

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied Voeding of Drankenkennis, kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Forma (voorheen Horeca Vorming Vlaanderen). Horeca Forma kan financieel tegemoetkomen voor 50% van het inschrijvingsgeld.
Meer info vind je op https://vlaanderen.horecaforma.be/.

 

 

 

 

 

Bezig met zoeken...