Vlaams opleidingsverlof (VOV)

#Wat is het Vlaams opleidingsverlof?

Het Vlaams opleidingsverlof geldt voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het ‘betaald educatief verlof’. Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met een opleiding met betaald educatief verlof, kan je deze wel nog afwerken met betaald educatief verlof (uiterlijk tot 31 december 2021).

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/hebt-u-recht-op-vlaams-opleidingsverlof

#Wie heeft recht op VOV?

Ben je een werknemer uit de private sector in een vestigingseenheid van een bedrijf gelegen in het Vlaams Gewest, en werk je minstens halftijds? Dan heb je het recht om een erkende opleiding te volgen in ons centrum en daarvoor op je werk afwezig te zijn, met behoud van loon. Jouw werkgever kan een forfaitaire vergoeding ontvangen voor de uren die opgenomen werden binnen het VOV.

Opgelet! Als je werkt in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, dan blijft het Betaald Educatief Verlof voor jou van kracht!

#Welke opleidingen geven recht op VOV?

Om recht te kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof moet de opleiding minstens 32 lestijden omvatten. Het betreft lestijden. Dit hoeven geen contacturen te zijn. Raadpleeg de databank Vlaamse opleidingsincentives om te weten welke specifieke opleidingen in aanmerkingen voor VOV. Staat de opleiding niet in deze databank, dan heb je geen recht op VOV.

 • In het geval de opleiding leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs, dan komt deze steeds in aanmerking voor VOV.
 • Er kan ook VOV opgenomen worden voor loopbaangerichte opleidingen. Dit zijn opleidingen die voortvloeien uit een traject van loopbaanbegeleiding dat je samen met de VDAB hebt doorlopen en die opgenomen zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Op onze inschrijvingsbewijzen staat er naast de opleiding steeds een referentienummer. Als je dit nummer intikt in de databank van de Vlaamse opleidingsincentives kan je direct zijn of je opleiding al dan niet recht geeft op VOV.

#Op hoeveel uren heb je recht?

Je hebt recht op het “voorziene aantal lestijden van de opleiding”.

Elke voltijdse werknemer heeft recht op maximum 125 uren VOV per schooljaar.

 • Niet enkel contacturen komen in aanmerking, ook werkplekleren (stages, afstandsonderwijs).
 • Dag-, avond- en weekendopleidingen komen in aanmerking.
  Voorbeeld: Een voltijds werkende cursist heeft voor een cursus Frans (120 lestijden) recht op 120 uur opleidingsverlof.

Je kan via de simulatietool snel uitrekenen op hoeveel verlof je effectief recht hebt.

#Hoe vraag je VOV aan?

Stap 1:
Je zoekt een opleiding op in de databank.

 • In het zoekveld kan je een trefwoord ingeven, bv. Frans. Alle opleidingen Frans die recht geven op Vlaams opleidingsverlof verschijnen dan.
 • De opleidingen van het volwassenenonderwijs kan je steeds herkennen door de toevoeging van CVO – centra voor volwassenenonderwijs.
 • Bij elke opleiding en cursus kan je steeds de ODB-nummers vinden. Je werkgever zal deze nummers nodig hebben om jouw VOV-dossier in orde te maken.

Stap 2:
Vervolgens meld bij je inschrijving dat je gebruik wil maken van het Vlaams opleidingsverlof.

Stap 3:
Na inschrijving en betaling bezorgen wij jou een inschrijvingsbewijs. Op dit inschrijvingsbewijs staat naast de opleiding een referentienummer ODB. Bij het intikken van dit nummer kan de werkgever direct de ODB-nummers van de opleiding terugvinden want die heeft hij nodig om je VOV te registreren in de databank.

Stap 4:
Je bezorgt het inschrijvingsbewijs aan je werkgever en je vraagt hierbij het VOV aan.
Je werkgever geeft jouw aanvraag aan in het WSE loket en berekent samen met jou het aantal uren VOV en de planning ervan, rekening houdend met de collectieve planning.

Stap 5:
Je volgt de opleiding nauwgezet met minimum 50% aanwezigheid. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, ben je verplicht daaraan deel te nemen.

Tot slot:
Het departement Werk en Sociale Economie behandelt je dossier: je recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker (CVO Focus).
CVO Focus moet geen nauwgezetheidsattesten meer afleveren en afwezigheden moeten niet meer gewettigd worden.
Je mag een opleiding tweemaal volgen en hiervoor VOV aanvragen, driemaal is niet toegelaten.

 

#Betaald educatief verlof - uitdoofperiode

Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met een opleiding met betaald educatief verlof, kan je deze wel nog afwerken met betaald educatief verlof (uiterlijk tot 31 december 2021).
Het Vlaams opleidingsverlof zal in veel gevallen interessanter zijn, omdat men recht heeft op een groter aantal uren verlof.

Voorbeeld:

 • Wanneer je het afgelopen schooljaar gestart bent in een eerste jaar Frans zou je voor het tweede jaar Frans je recht op B.E.V. behouden = 80 uur.
 • Onder het Vlaams opleidingsverlof is het echter voordeliger, omdat je nu 120 uur opleidingsverlof mag opnemen.

Aandachtspunt afwezigheden:
Bij het betaald educatief verlof blijven dezelfde regels gelden en blijft het dus belangrijk om je afwezigheden te wettigen.
Je mag niet meer dan 10% per periode of per nauwgezetheidsattest ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren.

Meer informatie over B.E.V.:
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald educatief verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Telefoon: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 09.00 tot 19.00 uur).
E-mail: educatief.verlof@vlaanderen.be
Nog meer info kan je vinden op http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.

 

Bezig met zoeken...