Veiligheid

#Brandevacuatie

Bij brandalarm op onze campussen ben je verplicht de lokalen onmiddellijk te verlaten en je naar het aangeduide verzamelpunt (dikwijls op de speelplaats) te begeven. Iedereen moet de instructies van het personeel stipt opvolgen zodat de ontruiming vlot verloopt.
Enkele richtlijnen bij een evacuatie:

  • verlaat het lokaal met je leerkracht en blijf samen,
  • blijf kalm,
  • verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang,
  • keer nooit terug.

#Verzekering

Alle leerkrachten en cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op het centrum of op de weg naar of van het centrum. De verzekering dekt ongevallen die zich voordoen binnen de gebouwen waar we cursussen inrichten, tijdens uitstappen georganiseerd door het CVO en eventueel op de weg van huis naar het centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat je de kortste weg hebt gevolgd en binnen het normaal tijdsgebruik, conform de reglementering ter zake.

Ieder ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag op het secretariaat worden gemeld, bij voorkeur samen met namen van getuigen en verantwoordelijken van het ongeval. De nodige formulieren kan je afhalen op het secretariaat.

#Algemeen rookverbod

Alle domeinen van alle vestigingsplaatsen zijn permanent en absoluut rookvrij, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Roken is niet toegelaten, noch in de gebouwen, noch op de speelplaatsen, noch op de parking, tenzij er een rookzone is voorzien. Dit verbod geldt op het roken van alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten, inclusief elektronische sigaretten.

 

 

Bezig met zoeken...