Opleidingscheques

Tot en met 31 augustus 2020 kunnen er nog papieren opleidingscheques aangevraagd worden via VDAB.be. Deze cheques kunnen wij ook na 1 september nog aanvaarden.
Vanaf 1 september 2020 moeten opleidingscheques aangevraagd worden via het WSE-loket en worden de cheques digitaal uitgegeven.  Enkel indien je geen e-mailadres hebt zal je een papieren cheque ontvangen.

#Algemeen

Ons centrum voor volwassenenonderwijs CVO Focus is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend opleidingsverstrekker en aanvaardt dus opleidingscheques als betaalmiddel voor de meeste opleidingen. Dat betekent dat je als werknemer je inschrijvingsgeld met opleidingscheques kan betalen, voor zover je opleiding hiervoor in aanmerking komt.

#Wie heeft recht op opleidingscheques?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of in Brussel werkt.
 • Je bent NIET hooggeschoold. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond (bachelor, master, hoger onderwijs, lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie).

Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt.

#Welke opleidingen geven recht?

 • Opleidingen die erkend zijn in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof. In de databank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan welke opleidingen recht geven op Vlaams Opleidingsverlof. Hooggeschoolden kunnen die opleidingen niet betalen met opleidingscheques.
 • Loopbaangerichte opleidingen. Als je loopbaanbegeleiding volgde, stelde je samen met jouw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. Een van de onderdelen van zo’n plan kan zijn dat je een opleiding moet volgen om je loopbaandoel te realiseren. Die ‘loopbaangerichte’ opleiding kan je betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat je ons samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat je samen met jouw loopbaanbegeleider hebt ingevuld.

Dus belangrijk om weten: het POP!
Indien je opleiding vermeld wordt in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) na loopbaanbegeleiding, dan komen álle opleidingen in aanmerking en komen ook hooggeschoolden in aanmerking.
Op de website van de VDAB vind je meer informatie over opleidingscheques en hoe je ze kunt bestellen.

#Welke kosten kunnen met opleidingscheques worden betaald?

Als de opleiding werd erkend kan je volgende kosten betalen met opleidingscheques:

 • Inschrijvingsgeld
 • Kosten van bijvoorbeeld cursussen, boeken en materiaal die je in ons centrum CVO Focus rechtstreeks aankoopt
 • Huur van materiaal of kosten voor het examen
 • Materiaal voor werk aan derden
 • ADOBE-licenties die in CVO Focus werden aangekocht (enkel voor cursisten die een computer of grafische opleiding volgen)

Handboeken en materiaal dat niet in CVO Focus werd aangekocht kan NOOIT worden betaald met opleidingscheques.

#Hoeveel cheques kan je aanvragen en wanneer?

Per kalenderjaar heb je recht op € 250 aan opleidingscheques. Er bestaan cheques van 5, 10 en 25 euro. De cheques zijn 14 maanden geldig en de begin- en einddatum staan erop vermeld.

Opgelet:

 • Je mag nooit een teveel aan cheques afgeven, dit is wettelijk niet meer toegelaten. Het totaal van de opleidingscheques moet dus exact zijn en mag dus de kostprijs van het cursusgeld niet overschrijden.
  Bv. Als je cursus € 90 zou kosten, vraag je exact voor € 90 cheques aan (en dus niet voor bv. € 100).
 • Opleidingscheques voor inschrijvingsgeld en cursusmateriaal moet steeds apart worden afgegeven.
 • Per schooljaar mag je nooit meer dan € 250 aan cheques binnenbrengen.

#Kan ik nog meer cheques aanvragen?

In bepaalde gevallen betaalt de overheid meer dan de helft van je opleiding.
Dit kan als je bijvoorbeeld nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Meer info kan je vinden op https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers2.shtml

#Overgangsmaatregel voor opleidingen die niet meer in aanmerking komen voor opleidingscheques

Heb je in schooljaar 2018-2019 voor dezelfde opleiding gebruik gemaakt van Betaald educatief verlof én opleidingscheques én is de opleiding niet opgenomen in de databank Vlaamse opleidingsincentives? Dan geldt er een overgangsmaatregel. Je kan je opleiding toch betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het VERVOLG van de opleiding, en een diploma hoger onderwijs hebt.

De oude regelgeving blijft dan voor jou gelden, dit nog tot 31 december 2021.
Je dient hiervoor wel het ingevuld en ondertekend formulier samen met de opleidingscheques af te geven aan één van onze balies.

 

Bezig met zoeken...