Opleidingscheques

#Algemeen

Ons centrum voor volwassenenonderwijs CVO Focus is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend opleidingsverstrekker en aanvaardt dus opleidingscheques als betaalmiddel voor de meeste opleidingen. Dat betekent dat je als werknemer je inschrijvingsgeld met opleidingscheques kan betalen, voor zover je opleiding hiervoor in aanmerking komt.

#Wie heeft recht op opleidingscheques?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of in Brussel werkt.
 • Je bent kort- of middengeschoold (je hebt dus hoogstens een diploma secundair onderwijs).
 • Als hooggeschoolde heb je alleen recht op opleidingscheques als de opleiding werd aangeraden tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt.

Je hebt geen recht op opleidingscheques als:

 • Je een zelfstandige bent.
 • Je een werkloosheidsuitkering krijgt.
 • Je werkt met een studentenovereenkomst.
 • Je werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst.
 • Je werkgever de opleiding betaalt.

#Welke opleidingen geven recht?

Je kan opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • een cursus die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
  • Alleen geldig als je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kort- of middengeschoolden).
 • een loopbaangerichte opleiding binnen je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
  • Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens je loopbaanbegeleiding.
   Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van je POP.
  • Geldig voor laag-, midden- én hooggeschoolden.
  • De opleiding duurt minstens 32 uren.
  • Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn.
  • Je kan de cheques pas aanvragen na inschrijving (een inschrijvingsbewijs is noodzakelijk) én als het attest van loopbaanbegeleiding ingevuld en ondertekend werd.

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

 • Als je het voorgaande schooljaar ook een opleiding volgde en hiervoor VOV hebt opgenomen én je deze ook betaalde met opleidingscheques dan kan je diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van  VOV en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.

#Welke kosten kan je met opleidingscheques betalen?

Als de opleiding werd erkend, kan je volgende kosten betalen met opleidingscheques:

 • Inschrijvingsgeld
 • Kosten van bv. cursussen, boeken en materiaal die je in ons centrum CVO Focus rechtstreeks aankoopt
 • Huur van materiaal of kosten voor het examen
 • Materiaal voor werk aan derden
 • ADOBE-licenties die in CVO Focus werden aangekocht (enkel voor cursisten die een computer of grafische opleiding volgen).

Handboeken en materiaal dat niet in CVO Focus werd aangekocht kan NOOIT worden betaald met opleidingscheques.

#Op hoeveel cheques heb je recht?

 • Het nieuwe saldo voor schooljaar 2023-2024 is beschikbaar vanaf 1 september 2023.
 • Per schooljaar mag je nooit meer dan € 250 binnenbrengen.
 • De opleidingscheques zijn 6 maanden geldig na uitgifte en kan je alleen gebruiken voor de opleiding én in het centrum die vermeld staan.
 • Je kan nooit een cheque gebruiken voor een cursus/opleiding die gestart is NA de vervaldatum van de cheque. Dus de startdatum van de cursus moet altijd voor de vervaldatum van de cheque liggen.
 • De waarde van de cheque mag NOOIT hoger zijn dan de kostprijs van het cursusgeld of het cursusmateriaal.
 • Opleidingscheques voor inschrijvingsgeld en cursusmateriaal moet je altijd apart aanvragen.
 • Je moet de cheques altijd zo snel mogelijk aan de balie afgeven.

#Hoe kan je opleidingscheques aanvragen?

Stap 1: Zoek de nodige gegevens op en laat indien nodig de nodige documenten invullen

 • Het ODB-registratienummer van de opleiding die je wil volgen. Dat nummer kan je vinden in de opleidingsdatabank of vraag je na in CVO Focus. Als je al bent ingeschreven, kan je dit nummer gemakkelijk terugvinden op je inschrijvingsbewijs.
 • Indien je de opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding laat je het attest van loopbaanbegeleiding invullen en je houdt het inschrijvingsbewijs van CVO Focus bij de hand.

Stap 2: Meld je aan via het WSE-loket

 • Alle aanvragen moeten binnen de drie maanden na de start van de opleiding ingediend worden in het WSE-loket, zoals voorzien in de regelgeving. Deze deadline wordt strikt toegepast.
  Voorbeeld: de opleiding start op 15/1/2023. De aanvraag moet uiterlijk op 14/4/2023 ingediend zijn.
 • Ga naar het  WSE-loket en meld je aan met één van de digitale sleutels (Itsme, eID,…).
 • Klik daarna op uw persoonlijke naam (natuurlijk persoon) om door te gaan.

Stap 3: Vul je gegevens in en doe een aanvraag

 • Na het inloggen klik je rechts op “Aanvraag / Attesten” en dan op “Opleidingscheques” en je vult het online formulier nauwkeurig in.
 • Bij “opleidingsverstrekker” selecteer je “CVO Focus”.
 • Het ODB-nummer van de opleiding zal je ook moeten invullen. Controleer dit heel goed.
  • Als je opleidingscheques aanvraagt in functie van loopbaanbegeleiding zal automatisch de ODB-code ODB-P00001 worden ingevuld. Laad de 2 attesten uit stap 2 (attest loopbaanbegeleiding en inschrijvingsbewijs) hierbij op.
  • Voor de overgangsmaatregel geef je de ODB-code ODB-P0009 in.
 • Vul het juiste bedrag in. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het inschrijvingsgeld.
  Je dient een aparte aanvraag te doen als je opleidingscheques voor cursusmateriaal wil bestellen.
 • Op de laatste pagina kan je alles nog eens goed nalezen en indien nodig teruggaan om zaken aan te passen. Controleer zeker nog eens het ODB-nummer.
 • Accepteer de voorwaarden en verstuur je formulier door op de knop “Indienen” te klikken.

Stap 4: Wat na de aanvraag?

 • Je zal een bevestigingsmail van je aanvraag ontvangen op het e-mailadres dat je hebt doorgegeven.
 • Het departement Werk en Sociale Economie behandelt vervolgens je aanvraag.
  • Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je van Edenred (de uitgever van de opleidingscheques) de vraag om je individuele bijdrage te betalen.
   Na ontvangst van je betaling bezorgt Edenred je via e-mail de digitale opleidingscheque. Als je geen e-mailadres hebt doorgegeven, worden de opleidingscheques op papier naar je thuisadres gestuurd.
  • Als je aanvraag is geweigerd, ontvang je een brief of e-mail met de reden van weigering.

Stap 5: Indienen van de opleidingscheque aan één van onze balies

 • Print je cheque thuis uit en kom er zo snel mogelijk mee langs aan één van onze balies.
 • Uiterste datum van afgifte:
  • Cursussen die starten voor 31/12/2023: cheques afgeven voor 31 januari 2024
  • Cursussen die starten vanaf 01/01/2024: cheques afgeven voor 31 mei 2024
 • Na controle aan de balie zullen wij jou het bedrag binnen de 2 maanden terugstorten.

#Heb je recht op nog meer cheques?

Als je geen diploma secundair onderwijs hebt en je volgt één van de onderstaande opleidingen, betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. Je krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro voor

 • een cursus rond basisgeletterdheid en rekenvaardigheid
 • een cursus ICT-vaardigheden
 • een opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2)
 • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs
 • een knelpuntopleiding

Als je scholingsgraad en de opleiding die je wilt volgen, samen recht geven op deze verhoogde tegemoetkoming, wordt die automatisch toegekend bij je digitale aanvraag van de opleidingscheque in het WSE-loket.

 

#Hoe kan je niet gebruikte opleidingscheques annuleren?

 • Een digitale opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.
 • Als je de aangevraagde opleidingscheque in deze periode niet hebt gebruikt, betaalt Edenred je individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte.
  • Wil je een aangevraagde opleidingscheque vroeger annuleren, dan kan je je individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren. Je zoekt hiervoor de e-mail die je van Edenred ontving, met daarin het betalingsverzoek of de opleidingscheque. Je klikt in de e-mail op de knop ‘Deze cheque annuleren’ en Edenred betaalt je binnen de week je individuele bijdrage terug.

 

 

Bezig met zoeken...