Inschrijven vanaf 16 jaar

#Waar en wanneer kan ik inschrijven?

Iedereen is van harte welkom op onze secretariaten te Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Dendermonde en Hamme. In onze andere lesplaatsen hebben we geen secretariaat.

Ons team staat klaar om je vrijblijvend te helpen bij een verantwoorde studiekeuze. Klik bovenaan op deze pagina op “Locaties”, je kan er nakijken wanneer je ons kan bereiken.

#Kan ik online via de website inschrijven?

Alle cursisten met de Belgische nationaliteit kunnen online inschrijven, behalve voor de cursussen van Nederlands voor anderstaligen en Aanvullende algemene vorming (AAV).

Alle praktische informatie kan je terugvinden onder de knop online inschrijven op de startpagina van onze website.

Klik hier voor alle info

#Betalingsmogelijkheden

Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is, ook bij het online inschrijven via onze website.
Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op een van onze secretariaten.

Je kan enkel betalen op onze secretariaten van Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Dendermonde en Hamme met bancontact of met opleidingscheques. Wij aanvaarden GEEN cash geld.

#Toelatingsvoorwaarden - voorkennis

Je kan instappen in elke basiscursus van elke opleiding, zonder enig diploma of voorkennis. Voor elk vervolgjaar (bv. Frans 2) of vervolgmodule (zoals bij Koken en Fietshersteller) moet je geslaagd zijn voor de voorafgaande delen. Op basis van voldoende voorkennis kan je ook een vrijstelling aanvragen of een vrijstellingsproef afleggen.

Je vindt een duidelijke aanduiding van de vereiste voorkennis op de cursusfiche van elke cursus. Je kan die raadplegen via het aanbod.
Je kan alles uitgebreid nalezen in ons centrumreglement.

#Toelatingsvoorwaarden - leeftijd

Toelatingsvoorwaarden alle opleidingen (behalve Aanvullende algemene vorming)

Je kan inschrijven in een cursus in het volwassenenonderwijs vanaf 16 jaar (of als je 15 jaar bent én de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd).

Behalve voor de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV), hiervoor geldt de deeltijdse leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden AAV (Aanvullende algemene vorming)

Om toegelaten te worden tot de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent (of wanneer je het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd hebt). Ben je aan het begin van het schooljaar 17 en word je 18 voor 31 december van dat schooljaar, dan mag je ook starten.

Bv.
Je bent 17 jaar op 1 september en je wordt 18 jaar op 15 december van dat kalenderjaar, dan mag je inschrijven voor AAV op 1 september. Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht.
Als je 17 jaar bent op 1 februari (start van semester 2), dan kan je pas inschrijven vanaf de dag dat je 18 jaar bent. Je bent immers nog niet vrij van de deeltijdse leerplicht op 1 februari, tot de dag dat je 18 jaar bent geworden.

#Instappen in vervolgmodules

Terwijl een klassieke afdeling in opeenvolgende leerjaren is verdeeld, is een modulaire opleiding uit aparte modules of blokjes opgebouwd. Alle opleidingen in CVO FOCUS worden modulair ingericht. Elke module geeft recht op een deelcertificaat. Zo kan je zelf je studiepakket samenstellen en de duurtijd van je opleiding bepalen. Als je alle modules succesvol hebt afgewerkt, behaal je een certificaat van de opleiding.

Er bestaat een onderscheid tussen losstaande modules en vervolgmodules.
Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen. Maar je hoeft een opleiding niet altijd te starten vanaf nul. Je kan ook werkervaring of de waarde van andere opleidingen laten nakijken en erkennen.

Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als:

  • je het deelcertificaat van de verplichte voorafgaande module kan voorleggen (ook van een ander centrum),
  • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid,
  • de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen via je leerkracht of de trajectbegeleider van je studiegebied,
  • je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen.

Vrijstellingen aanvragen of een vrijstellingsproef afleggen doe je altijd bij de start van je leertraject, dit is niet meer mogelijk op het einde om dan nog een module uit je opleiding te kunnen schrappen.

De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke opleiding kan je nalezen op de cursusfiches van de modules. Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht.

De trajectbegeleider bespreekt de mogelijkheden totaal gratis en vrijblijvend met jou.

 

 

Bezig met zoeken...