Dienstverlening

#Leerkracht afwezig - ontvang een sms

Als wij in het bezit zijn van je gsm-nummer, word je via een kort sms-bericht verwittigd als je leerkracht afwezig is. Op die manier weet je onmiddellijk dat de les niet kan doorgaan en bespaar je je een nodeloze verplaatsing.

Heb je toch geen gsm, geen nood! Dan doen onze medewerkers hun uiterste best doen om je toch telefonisch op de hoogte te brengen.
Ben je verhuisd of is je telefoonnummer veranderd?
Kom dan ook eens langs op het secretariaat om je gegevens te laten aanpassen.

#Contacteer je leerkracht

Wij hebben voor alle leerkrachten van ons centrum een cvo-mailadres voorzien.
Dit is heel eenvoudig opgebouwd: voornaam.familienaam@cvofocus.be

Hoe groot kunnen e-mail bijlagen zijn?
Onze mailserver aanvaardt bijlagen tot 20 MB. Meestal is het niet nodig om e-mails met bijlagen te sturen naar je leerkracht. Als je een taak of oefening moet indienen, zal hij meestal gebruik maken van de functie Opdrachten of Dropbox op het ELO.

Opgelet! Andere providers aanvaarden niet altijd bijlagen van deze grootte, waardoor de geadresseerde je bijlage niet kan ontvangen.

#Ombudsdienst

Wij zijn heel blij je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons volledig CVO-team staat klaar om je op een professionele manier op te leiden, te adviseren en te ondersteunen. We willen een sterke leeromgeving waar je als cursist in je leerproces wordt begeleid en bijgestuurd, waar je wordt gemotiveerd en gestimuleerd tot nieuwe uitdagingen in levenslang leren.
In het centrumreglement vind je een overzicht van alle afspraken om samen levenslang leren aangenaam en kwaliteitsvol te maken en te houden. Klik hier.

Heb je nog vragen, opmerkingen of interessante suggesties, aarzel dan zeker nooit om ons te contacteren, bij voorkeur persoonlijk via onze baliemedewerkers maar dit kan ook met mail op onze infolijn info@cvofocus.be.

Voor alle correspondentie, administratie, informatie, enz. is er één hoofdadres:
GO! CVO FOCUS Groendreef 31, 9160 Lokeren
Tel. 09/348.38.45
info@cvofocus.be
Directeur: Manuela De Plucker

 

Heb je een bedenking of een klacht?

Mogelijk ben je niet helemaal tevreden en dan luisteren we graag naar je opmerking of klacht. Je klacht kan over de werking van ons centrum of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het centrum.
Een klacht kan je melden via de telefoon, een brief of e-mail. Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

  • je naam, adres en telefoonnummer;
  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
  • in welk centrum het gebeurd is (als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep).

De klachtenprocedure wordt ondersteund vanuit de ombudsdienst van GO! CVO FOCUS. De taak van de ombudsdienst omvat onder meer:

  • een onafhankelijke bemiddeling bij een probleem tussen jou en een leerkracht als je het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht kan oplossen;
  • het onderzoek van alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie;
  • aanwezig mogen zijn op deliberaties en mogen toezien op het correcte verloop ervan. De ombudsman of – vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd.

De ombudsman of -vrouw waarborgt volledige discretie en zal niets ondernemen zonder jouw toestemming. Hij/zij tracht een oplossing voor het probleem te zoeken, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

De directeur heeft conform het evaluatiereglement de volgende personeelsleden aangeduid als verantwoordelijken voor de ombudsdienst voor het huidige schooljaar:

  • Ann Redant, adjunct-directeur
  • Tom Baetens, adjunct-directeur

Wie een afspraak wil maken, kan deze mensen contacteren via het centrale telefoonnummer van het centrum 09/348.38.45. We garanderen dat je vraag heel discreet zal worden doorgegeven.

Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit gesprek met de directeur niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep die dan de behandeling van de klacht op zich neemt.

Je kan alles uitvoerig nalezen in onze centrumreglement – klik hier.

 

 

Bezig met zoeken...