Begeleiding en zorg bij CVO Focus

#Trajectbegeleiding voor een eerste studieadvies en oriëntering

Soms kan je moeilijke vragen hebben…

 • Welke opleiding moet ik nu kiezen?
 • Kan ik die richting wel aan?
 • Ik wil nog een diploma secundair onderwijs behalen maar wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoeveel tijd zal al dat studeren nu in beslag nemen?
 • Hoe kan ik dit combineren met een drukke job en een gezin?
 • Hoeveel jaar gaat de volledige opleiding duren?
 • Waar kan ik later met dat certificaat of diploma terecht?
 • Heb ik recht op vrijstellingen? En hoe vraag ik die aan?
 • Hoe kan ik mijn gekozen leertraject nog aanpassen?

Aarzel zeker niet om deze vragen ook daadwerkelijk te stellen, want samen vinden we zeker correcte antwoorden en haalbare oplossingen op jouw maat. De mensen van de trajectbegeleiding staan klaar voor jou met vakkundige uitleg en vrijblijvend advies op maat van de cursist. Je kan hen contacteren via onze centrale infolijn info@cvofocus.be of je kan ook een berichtje sturen naar één van onze trajectbegeleiders.

#De trajectbegeleiders van CVO Focus

Aanvullende algemene vorming (AAV) – Tweedekansonderwijs (TKO)

We voorzien altijd een intake- en oriënteringsgesprek als je een diploma secundair onderwijs in ons centrum wil halen. Je kan hiervoor een afspraak maken met onze trajectbegeleiders Sabijn Thyssen, Inge Janssens, Annelies Bral en Marc Van Couwenberghe via tko@cvofocus.be.

Boekhoudkundig assistent / HR-assistent

NT2 – Nederlands voor anderstaligen

Talen

 

Computer en ICT

Grafisch design en fotografie

Computertechnicus

Beauty en wellness

Techniek

Techniek – Elektriciteit

Culinair + Creatief

Huishoudhulp

Vrachtwagen

De trajectbegeleiders willen doelbewust een bereikbaar aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor alle cursisten die een opleiding willen volgen en hun mogelijkheden willen verkennen. De begeleiders voorzien ook infosessies op vaste momenten in het schooljaar. Op regelmatige basis vind je een geüpdatet lijst op onze startpagina.

Ook tijdens je leerloopbaan kan je extra advies via een opvolgingsgesprek vragen. Klik op Lijn 2 – extra advies via onze trajectbegeleiders.

#Begeleiding tijdens je hele leertraject

Lukt het je moeilijk om een goede studieplanning op te maken?
Vind je het lastig om een duidelijk overzicht van de leerstof te maken?
Krijg je de bibber als je aan de komende examenperiode denkt?

Geen paniek, je staat er niet alleen voor.

Lijn 1 – elke leerkracht staat voor je klaar

In CVO Focus is elke leerkracht ook een coach. Onze leerkrachten staan open voor je vragen en ondersteunen je gedurende je leerloopbaan. Hoe je alle leerstof moet aanpakken en verwerken, wordt in de eerste plaats toegelicht en opgevolgd door de leerkrachten in de klas. Bij hen kan je altijd terecht met inhoudelijke en praktische vragen over de cursus. Ze zijn ook bekommerd om je slaagkansen. Ze geven tips voor het planmatig verwerken van de leerstof en zullen je stimuleren tot zelfactiviteit. Zij geven kansen, jij moet ze grijpen. Indien nodig kunnen ze je ook doorverwijzen.

Lijn 2 – onze trajectbegeleiders geven extra advies tijdens je traject

De meest aanspreekbare begeleider tijdens je leerloopbaan is je trajectbegeleider. Hij staat in voor je studievoortgang en is je vaste aanspreekpersoon. Hij is nauw betrokken bij de afdeling die je gekozen hebt. Hij geeft informatie over de vele mogelijkheden binnen onze opleidingen, de toekenning van eventueel extra vrijstellingen, de aansluiting met een andere opleiding, etc.
Samen met je trajectbegeleider kan je ook je studievoortgang bespreken, leer je reflecteren over je studieprestaties en de gemaakte keuzes tijdens je studie die je mogelijk ook wil wijzigen. Bij ernstige leer- en motivatieproblemen zal hij contact opnemen met je leerkracht of de zorgcoördinator.

Mogelijke onderwerpen:

 • Je bent niet geslaagd in een module en je moet je traject nu aanpassen. Wat kan er?
 • Je wil een bijkomende vrijstelling aanvragen omdat je ondertussen ook een cursus op het werk hebt kunnen volgen. Kan dit en wat moet je hiervoor doen?
 • Je was er even tussenuit door werk, ziekte of zwangerschap en wil weten hoe je opnieuw kan aansluiten.
 • Je ziet het even niet meer zitten en wil daarover vertrouwelijk met iemand praten.
 • Je hebt een functiebeperking en wil bespreken welke bijzondere (haalbare) maatregelen jou zouden kunnen helpen.

Kortom, alle vragen i.v.m. je leertraject kunnen worden besproken.

Lijn 3 – de studiecoach geeft extra ondersteuning waar je dat wenst

Je kan terecht bij de studiecoach om te zoeken naar een goede studiemethode die bij jou past. Hij geeft waardevolle tips over samenvatten, structureren en het maken van een realistische planning. Hij geeft studieadvies op maat, met het accent op persoonlijke begeleiding. Ook bij examenangst of uitstelgedrag kan je bij hem terecht. We zoeken samen naar een oplossing en ondersteunen jou in je verdere studietraject.

Mogelijke onderwerpen:

 • studieadvies op maat
 • een realistische studieplanning met eigen deadlines opstellen
 • een betere studiemethode zoeken en vinden
 • een motiveringsgesprek als je het even niet meer ziet zitten
 • hoe omgaan met leerproblemen
 • socio-emotionele problemen bespreken voor zover die het leerproces beïnvloeden
 • resultaten van de 1e zittijd opvolgen en je beter voorbereiden op een 2e examenkans
 • heroriënteren en/of doorverwijzen

We voorzien ook taalondersteuning voor wie nog niet zo goed Nederlands kan.

Voor deze persoonlijke begeleiding kan je inschrijven in één van de modules Taalsterk en studievaardig of een afspraak vragen. Meer informatie over de contactpersoon volgt later.

Voor ondersteuning bij wiskunde en Frans werken we nauw samen met LIGO.

#Zorg bij CVO Focus

Indien je om wat voor reden dan ook, niet met een leerkracht of trajectbegeleider kan praten, kan je contact opnemen met onze zorgcoördinator Sabine De Vriendt. Sabine begeleidt jou op je weg naar zelfstandigheid zodat je je problemen zoveel mogelijk zelf kan oplossen.

De zorgcoördinator werkt transparant, is open en eerlijk en werkt op basis van vertrouwen. Dat wil zeggen dat ze niets zonder jouw medeweten deelt met anderen.

Je kan Sabine De Vriendt bereiken via sabine.devriendt@cvofocus.be. De mail mag kort of uitgebreid zijn. Je mag gewoon jouw naam en telefoonnummer doormailen met de vraag om contact op te nemen, een vraag stellen of een uitgebreid bericht sturen. Als je haar op school ziet, mag je haar natuurlijk ook altijd aanspreken.

Belangrijk om weten is dat elk personeelslid discreet omgaat met de informatie die jij met hen deelt.

#Modeltrajecten als houvast

Op basis van hun vele jaren praktijk- en leservaring hebben onze vakleerkrachten voor vele opleidingen een voorstel van een modeltraject speciaal voor jou uitgewerkt. Op deze manier proberen we je nog beter te begeleiden en je slaagkansen te verhogen.

Je vindt de modeltrajecten rechts bij de meeste opleidingen, onder de opleidingsstructuur.

Toelichting van de modeltrajecten kan je vragen aan de trajectbegeleider van je studiegebied

#Extra workshops en groepstrainingen – gratis voor CVO-cursisten

We bieden ook diverse workshops aan in kleine groepen, bv. over succesvol een diploma behalen, studievaardigheden, timemanagement, faalangst, presenteren met impact,…
Meer informatie verschijnt regelmatig op onze website of wordt je toegestuurd via onze e-learning omgeving. Deze workshops zijn meestal gratis voor CVO-cursisten. Op voorhand inschrijven is wel noodzakelijk.

#Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

Wil je graag verder studeren, maar ben je onzeker omwille van een visuele, auditieve, motorische of andere functiebeperking (dyslexie, ADHD, autisme…) of een chronische ziekte? We ondersteunen je om je slaagkansen te maximaliseren door te bekijken hoe we extra faciliteiten kunnen aanbieden, in samenspraak met jou en je leerkrachten.

Heb jij om een bepaalde reden meer tijd nodig voor je examen? Kan jij je in een specifieke periode niet vrijmaken voor lessen of examens? Samen met je leerkracht, je trajectbegeleider of de zorgcoördinator kan je bespreken of individuele onderwijs- en examenmaatregelen jou zouden kunnen helpen.

#Wat zijn individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen?

Samen met je leerkracht of trajectbegeleider kan je bespreken of individuele onderwijs- en examenmaatregelen jou zouden kunnen helpen.
Individuele maatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle cursisten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten.

Deze individuele maatregelen moeten voldoen aan de criteria van noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid, verdedigbaarheid en competentiebewaking.

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan je niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en evaluatieactiviteiten;
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting voor de organisatie teweegbrengen;
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen;
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt aangepast.

Voorbeelden van individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen die toegekend kunnen worden:

 • veranderen van klas of groep om een aangepast uurrooster te bekomen, wanneer meer dan één klas of groep georganiseerd wordt;
 • verplaatsen van practica of stages;
 • verplaatsen van evaluaties tijdens het schooljaar, exclusief vakantieperiodes en voor zover mogelijk;
 • het aanpassen van indiendata voor opdrachten;
 • het voorzien van een vervangingsopdracht;
 • digitaal ter beschikking stellen van cursussen;
 • aangepaste onderwijs- en evaluatievormen;
 • ICT-toepassingen (o.a. voorleessoftware, spraaksoftware, …);
 • enz.

Aanvraagprocedure voor individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen

Als je individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen wil aanvragen, bespreek je dit met je leerkracht. Je geeft aan welke concrete problemen je ten gevolge van je functiebeperking ondervindt. Op basis daarvan zal hij/zij samen met jou nagaan welke individuele maatregelen je kunnen helpen. Je doet dit best bij de start van de studie- en/of evaluatieactiviteiten. Je individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Deze wordt aan je persoonlijk dossier toegevoegd.

Aandachtspunten:

 • Als cursist neem je zelf het initiatief om individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen aan te vragen.
 • Als je het moeilijk vindt om deze maatregelen aan te vragen, kan je hulp vragen aan je trajectbegeleider.
 • Je moet per module individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen aanvragen. Bij elke volgende inschrijving moet je een nieuwe aanvraag (+ bijhorende attesten) doen, uitgezonderd bij een blijvende leerstoornis of functiebeperking.
 • Als er dispenserende maatregelen nodig zijn kan dit enkel onder goedkeuring van de directeur.

 

Bezig met zoeken...