Extra info over het TKO

Extra info over het TKO

Troeven van TKO in CVO FOCUS

Ons onderwijs is flexibel georganiseerd: je stelt je pakket samen met veel of weinig uren les en we verlenen vrijstellingen. Je zit in de klas met een divers publiek, maar iedereen heeft hetzelfde streefdoel voor ogen: de eindmeet behalen. We hebben oog voor leermoeilijkheden en respecteren je tempo. Behaal je je diploma, dan krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Toelatingsvoorwaarden TKO

Om toegelaten te worden tot de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent (of wanneer je het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd hebt). Ben je aan het begin van het schooljaar 17 en word je 18 voor 31 december van dat schooljaar, dan mag je ook starten.

Bv.
Je bent 17 jaar op 1 september en je wordt 18 jaar op 15 december van dat kalenderjaar, dan mag je inschrijven voor AAV op 1 september. Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht. Als je 17 jaar bent op 1 februari (start van semester 2), dan kan je pas inschrijven vanaf de dag dat je 18 jaar bent. Je bent immers nog niet vrij van de deeltijdse leerplicht op 1 februari, tot de dag dat je 18 jaar bent geworden.  

Met een diplomagerichte opleiding kan je starten vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd.

Inschrijven na een gesprek

We voorzien altijd een oriënterings- en intakegesprek met elke cursist die in ons centrum een leertraject naar een diploma secundair onderwijs wil starten. De leertrajecten worden opgevolgd door de trajectbegeleiders Sabijn Thyssen, Els De Backer en Inge Janssens. Je kan hen bereiken via tko@cvofocus.be of door dit formulier in te vullen.

Zij kunnen je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden, de waarde van de certificaten, de toekenning van vrijstellingen, de aansluiting met het hoger onderwijs, etc.

Onderwerpen die zeker aan bod kunnen komen:

  • Hoe is zo’n opleiding opgebouwd?
  • Hoeveel tijd zal studeren nu in beslag nemen?
  • Hoeveel jaar gaat de volledige opleiding duren?
  • Wat is de waarde van mijn attesten / diploma?
  • Welke leertrajecten kan ik volgen?
  • Heb ik genoeg voorkennis?
  • Moet ik alle modules volgen of kan ik ook vrijstellingen krijgen op basis van andere attesten, diploma’s of zelfs werkervaring? En hoe vraag ik die aan?

Kortom, we willen doelbewust een bereikbaar aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor alle cursisten die een diploma willen behalen en hun mogelijkheden willen verkennen! 

Bezig met zoeken...