Extra info over het TKO

Extra info over het TKO

Troeven van TKO in CVO FOCUS

Ons onderwijs is flexibel georganiseerd: je stelt je pakket samen met veel of weinig uren les en we verlenen vrijstellingen. Je zit in de klas met een divers publiek, maar iedereen heeft hetzelfde streefdoel voor ogen: de eindmeet behalen. We hebben oog voor leermoeilijkheden en respecteren je tempo. We nemen zelf de examens af en reiken het diploma uit. Bovendien subsidieert de minister je studies. Wie het diploma behaalt, krijgt het inschrijvingsgeld terugbetaald van de overheid.

Toelatingsvoorwaarden TKO

Om toegelaten te worden tot het Tweedekansonderwijs (TKO) moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Met een diplomagerichte opleiding kan je starten vanaf 15 jaar.

Inschrijven na een gesprek

We voorzien altijd een oriënterings- en intakegesprek met elke cursist die in ons centrum een leertraject naar een diploma secundair onderwijs wil starten. De leertrajecten worden opgevolgd door de trajectbegeleiders Sabijn Thyssen en Inge Janssens – tko@cvofocus.be – 03 295 71 72.

Zij kunnen je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden, de waarde van de certificaten, de toekenning van vrijstellingen, de aansluiting met het hoger onderwijs, etc.

Onderwerpen die zeker aan bod kunnen komen:

  • Hoe is zo’n opleiding opgebouwd?
  • Hoeveel tijd zal studeren nu in beslag nemen?
  • Hoeveel jaar gaat de volledige opleiding duren?
  • Wat is de waarde van mijn attesten / diploma?
  • Welke leertrajecten kan ik volgen?
  • Heb ik genoeg voorkennis?
  • Moet ik alle modules volgen of kan ik ook vrijstellingen krijgen op basis van andere attesten, diploma’s of zelfs werkervaring? En hoe vraag ik die aan?

Kortom, we willen doelbewust een bereikbaar aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor alle cursisten die een diploma willen behalen en hun mogelijkheden willen verkennen! 

Bezig met zoeken...