Wat is het ERK?

Het Europees Referentiekader wordt in heel Europa gebruikt in het vreemdetalenonderwijs.
Het Europees Referentiekader is een erkend instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het bestaat uit een beoordelingsschaal voor taalvaardigheid, met 6 niveaus: van A1 tot C2 (basisgebruiker tot vaardige gebruiker). Deze schaal wordt gedefinieerd op basis van bekwaamheid van de verschillende vaardigheden. 

Bezig met zoeken...