Zakelijk Nederlands (BA) [100% e-learning]

Zakelijk Nederlands (BA) [100% e-learning]Later gepland

Zakelijke communicatie voor administratieve beroepen (80 lestijden)

In deze cursus gebruik je het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. Concreet betekent dit dat je vlot leert communiceren met klanten, bezoekers, collega’s… op een professionele manier en volgens de voorgeschreven procedures van het bedrijf. Je leert een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen (brieven, mails, verslagen,…). Je kan zakelijke documenten volgens een concrete opdracht opstellen en opmaken.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • schriftelijke communicatie: brieven en mails opstellen en beantwoorden
 • mondelinge communicatie: persoonlijke gesprekken voeren, telefoneren,…
 • vergaderingen organiseren en verslagen opstellen
 • klare taal gebruiken
 • klanten, leveranciers, bezoekers,… ontvangen en oriënteren
 • klachten ontvangen en doorgeven voor behandeling volgens de procedures van het bedrijf
 • de huisstijl toepassen

De cursus is heel praktisch opgevat met creatieve spreek-, schrijf- en luisteroefeningen, aangevuld met zakelijke praktijksituaties, goede voorbeelden en handige tips.


Deze cursus wordt volledig in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat alle leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.


Deze module komt uit de opleiding “Boekhoudkundig assistent”.

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: je hebt niveau 2.4 behaald.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek “Zakelijke Communicatie Nederlands” van Leen De Vroey (circa € 30).
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...