Zakelijk Engels (HR) (50% e-learning)

Zakelijk Engels (HR) (50% e-learning)

Engels voor HR-assistent (80 lestijden)

Deze cursus is een aanrader om het Engels vlot in beroepssituaties te leren gebruiken. Je legt je toe op zakelijke terminologie en typische woordenschat uit het praktische zakenleven. Je zal je taalkennis aanzienlijk vergroten, bv. bij het telefoneren, bij het schrijven van mails, bij meetings, als je bezoekers ontvangt en begeleidt,….

Je krijgt per hoofdstuk een overzicht van verscheidene onderwerpen die in het zakenleven aan bod komen:

 • Jobs en titulatuur: HR, MD, CEO,…
 • Soorten bedrijven en hun locatie, producten en diensten
 • HR-gerelateerde zakelijke terminologie en woordenschat
 • Een bezoeker begroeten, verwelkomen en de weg wijzen
 • Een telefoongesprek voeren, vlot telefoonnummers zeggen/noteren, namen vlot kunnen spellen
 • Telefonisch een preselectie voor een sollicitatie uitvoeren, sollicitanten uitnodigen, afgewezen kandidaten beantwoorden
 • Vacatures opstellen
 • Een reservatie/afspraak maken of annuleren
 • Een gesprek voeren binnen de specifieke werkcontext
 • Vlot diverse zakelijke mails in het Engels opstellen

Je leert letten op aandachtspunten (key expressions) tijdens onthaaloefeningen, in telefoongesprekken en in mails. Er is ook aandacht voor schriftelijke communicatie maar de klemtoon ligt op een vlotte mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden ga je inoefenen aan de hand van creatieve spreek-, schrijf- en luisteroefeningen.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus. Je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Zakelijk Engels (HR) (50% e-learning)    (donderdagavond)cursusnummer: 222306648 - Uiterste inschrijvingsdatum is 16/03/2023.

Lokeren

Groendreef 31

Zakelijk Engels (HR) (50% e-learning)    (donderdagvoormiddag)cursusnummer: 222306687 - Uiterste inschrijvingsdatum is 23/04/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Een vlotte basiskennis van het Engels is vereist: minimaal Engels richtgraad 1 (2 jaar) afgewerkt of Engels M4 uit Aanvullende algemene vorming of een gelijkwaardig attest behaald.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Oefeningen staan op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Je krijgt tussentijdse mondelinge en schriftelijke opdrachten. Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen met vooral praktische oefeningen.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...