Zakelijk Engels (BA) [50% e-learning]

Zakelijk Engels (BA) [50% e-learning]Later gepland

Engels voor boekhoudkundig assistent (60 lestijden)

Deze cursus is een aanrader om het Engels vlot in beroepssituaties te leren gebruiken. Je legt je toe op zakelijke terminologie en typische woordenschat uit het praktische zakenleven. Je zal je taalkennis aanzienlijk vergroten, bv. bij het telefoneren, bij het schrijven van mails, bij meetings, als je bezoekers ontvangt en begeleidt,….

Je krijgt per hoofdstuk een overzicht van verscheidene onderwerpen die in het zakenleven aan bod komen:

 • Jobs en titulatuur: HR, MD, CEO,…
 • Soorten bedrijven en hun locatie, producten en diensten
 • Zakelijke terminologie en woordenschat
 • Klanten begroeten, verwelkomen en de weg wijzen
 • Een telefoongesprek voeren, vlot telefoonnummers zeggen/noteren, namen vlot kunnen spellen
 • Een reservatie/afspraak maken of annuleren
 • Per mail met klanten communiceren
 • Een vergadering bijwonen
 • Solliciteren

Je leert letten op aandachtspunten (key expressions) tijdens onthaaloefeningen, in telefoongesprekken en in mails. Er is ook aandacht voor schriftelijke communicatie maar de klemtoon ligt op een vlotte mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden ga je inoefenen aan de hand van creatieve spreek-, schrijf- en luisteroefeningen.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus. Je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Boekhoudkundig assistent”.

Een vlotte basiskennis van het Engels is vereist: minimaal Engels richtgraad 1 (2 jaar) afgewerkt of Engels M4 uit Aanvullende algemene vorming of een gelijkwaardig attest behaald.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...