Werving, selectie en opleiding [35% e-learning]

Werving, selectie en opleiding [35% e-learning]Later gepland

Werving, selectie en opleiding (80 lestijden)

Hoe je op een kwalitatieve manier de HR-deskundige kan ondersteunen bij het wervings- en selectieproces, dat leer je in deze cursus. Een vacature opstellen, een eerste cv-screening uitvoeren, opleidingsnoden analyseren en hierop efficiënt inspelen, zijn thema’s die zeker aan bod komen.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

 • de praktische organisatie van werving en selectie:
  • vacatures opstellen volgens de richtlijnen en deze verspreiden via verschillende kanalen
  • CV’s en motivatiebrieven screenen aan de hand van het vereiste profiel
  • telefonisch een preselectie uitvoeren aan de hand van een standaardvragenlijst en -procedure
  • potentiële kandidaten uitnodigen en sollicitatiegesprekken efficiënt inplannen
  • praktische ondersteuning geven bij interne assessments
  • de niet weerhouden kandidaten beantwoorden
 • opleidingsbehoeften en -noden analyseren, detecteren en omzetten naar opleidingsinitiatieven
 • nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen
  • documenten aan de nieuwe werknemers bezorgen: arbeidsreglement, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….
  • nieuwe werknemers aan de personeelsleden voorstellen en hen uitleg geven over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, …) opvolgen
  • informatie uitwisselen met het sociaal secretariaat, de uitzendbureaus,…
  • als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat functioneren
  • afspraken opvolgen en de contracten evalueren

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, iedereen kan in deze cursus starten.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...