Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)

Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)

Werving, selectie en opleiding (80 lestijden)

Hoe je op een kwalitatieve manier de HR-deskundige kan ondersteunen bij het wervings- en selectieproces, dat leer je in deze cursus. Een vacature opstellen, een eerste cv-screening uitvoeren, opleidingsnoden analyseren en hierop efficiënt inspelen, zijn thema’s die zeker aan bod komen.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

 • de praktische organisatie van werving en selectie:
  • vacatures opstellen volgens de richtlijnen en deze verspreiden via verschillende kanalen
  • CV’s en motivatiebrieven screenen aan de hand van het vereiste profiel
  • telefonisch een preselectie uitvoeren aan de hand van een standaardvragenlijst en -procedure
  • potentiële kandidaten uitnodigen en sollicitatiegesprekken efficiënt inplannen
  • praktische ondersteuning geven bij interne assessments
  • de niet weerhouden kandidaten beantwoorden
 • opleidingsbehoeften en -noden analyseren, detecteren en omzetten naar opleidingsinitiatieven
 • nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen
  • documenten aan de nieuwe werknemers bezorgen: arbeidsreglement, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….
  • nieuwe werknemers aan de personeelsleden voorstellen en hen uitleg geven over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, …) opvolgen
  • informatie uitwisselen met het sociaal secretariaat, de uitzendbureaus,…
  • als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat functioneren
  • afspraken opvolgen en de contracten evalueren

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 222306654 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, iedereen kan in deze cursus starten.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Binnenkort meer info.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...