Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)

Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)

Werving, selectie en opleiding (80 lestijden)

Hoe je op een kwalitatieve manier de HR-deskundige kan ondersteunen bij het wervings- en selectieproces, dat leer je in deze cursus. Een vacature opstellen, een eerste cv-screening uitvoeren, opleidingsnoden analyseren en hierop efficiënt inspelen, zijn thema’s die zeker aan bod komen.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

 • de praktische organisatie van werving en selectie:
  • vacatures opstellen volgens de richtlijnen en deze verspreiden via verschillende kanalen
  • CV’s en motivatiebrieven screenen aan de hand van het vereiste profiel
  • telefonisch een preselectie uitvoeren aan de hand van een standaardvragenlijst en -procedure
  • potentiële kandidaten uitnodigen en sollicitatiegesprekken efficiënt inplannen
  • praktische ondersteuning geven bij interne assessments
  • de niet weerhouden kandidaten beantwoorden
 • opleidingsbehoeften en -noden analyseren, detecteren en omzetten naar opleidingsinitiatieven
 • nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen
  • documenten aan de nieuwe werknemers bezorgen: arbeidsreglement, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….
  • nieuwe werknemers aan de personeelsleden voorstellen en hen uitleg geven over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, …) opvolgen
  • informatie uitwisselen met het sociaal secretariaat, de uitzendbureaus,…
  • als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat functioneren
  • afspraken opvolgen en de contracten evalueren

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Werving, selectie en opleiding (35% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 222306654 - Uiterste inschrijvingsdatum is 25/10/2022.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, iedereen kan in deze cursus starten.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Binnenkort meer info.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...