Werken op hoogte

Werken op hoogteLater gepland

Werken op hoogte – module 1 + 2 (verkort – 10 lestijden)
+ Werken op hoogte met de hoogtewerker (verkort – 10 lestijden)

Voor vragen of meer info kan je mailen naar karel.melkebeke@cvofocus.be

Onder professionele begeleiding van je leerkracht leer je veilig werken op hoogte. Je leert de juiste hoogtewerker kiezen, betreden en hanteren. Je leert steigers en ladder op een correcte manier gebruiken. Je gebruikt hierbij ook altijd de nodige beschermingsmiddelen. M.a.w. altijd safety first.

Volgende items komen aan bod:

 • ladders en steigers correct gebruiken
 • veilig op hoogte werken en altijd de nodige beschermingsmiddelen gebruiken
 • een eenvoudige steiger opbouwen, controleren, beveiligen en betreden
 • de juiste hoogtewerker kiezen, veilig opstellen en gebruiken in functie van de werkzaamheden
 • controles uitvoeren voor ingebruikname
 • met een hoogtewerker manoeuvreren, parkeren en rijden

Er is geen voorkennis vereist voor dit deel. We beginnen vanaf nul en bouwen stapsgewijs op.

Het theoretische deel van deze cursus wordt georganiseerd in e-learning met leerstof en opdrachten via ons elektronisch leerplatform Teams, aangevuld met een praktijkdag op een zaterdag.


Deze module komt uit de opleiding “Elektrotechnisch installateur” of “Monteur Installatietechnieken” of “Technicus hernieuwbare energietechnieken”.

Er is geen voorkennis vereist voor dit deel. We beginnen vanaf nul en bouwen stapsgewijs op.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 30
 • Verminderd cursusgeld: € 6

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 30.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...