Werken met een hoogtewerker

Werken met een hoogtewerkerLater gepland

Werkplekleren hoogtewerker (20 lestijden)

In de cursus Werkplekleren hoogtewerker leer je onder de professionele begeleiding van je leerkracht onder andere:

  • Met een hoogtewerker werken
  • Met ladders en/of stellingen werken
  • Veilig en bewust op hoogte werken
  • PBM’s voor werken op hoogte gebruiken

Geen voorkennis vereist, iedereen kan instappen in deze basiscursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 30
  • Verminderd cursusgeld: € 6

Studiekosten

  • PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen): veiligheidsschoenen (circa € 55).
  • Cursusmateriaal via de leerkracht of gratis via het ELO (e-learning omgeving).

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste lessen besproken en kan doorheen de volledige opleiding verder gebruikt worden.

 

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...