Vervoersdocumenten

Vervoersdocumenten

Goederentransport 2 (80 lestijden)

In dit onderdeel van de opleiding leer je vervoersdocumenten opmaken en bijhouden, nodig om de toevertrouwde lading in goede staat bij de bestemmeling af te leveren.

De volgende onderwerpen worden toegelicht:

  • Boord-, vracht- en persoonlijke documenten verzamelen, invullen en controleren
  • Reglementering en voorwaarden voor vergunningen voor internationaal goederentransport naleven
  • Conform de opdracht de lading en de vrachtdocumenten controleren
  • Documenten bij nationaal en internationaal transport controleren
  • Schaderapporten opstellen
  • Op de vrachtbrief een voorbehoud maken
  • Etc.

Deze module komt uit de opleiding “Vrachtwagenchauffeur”.

Temse

Schoolstraat 17 A

Vervoersdocumenten    (dinsdagavond en donderdagavond)cursusnummer: 232408880
Startdatum: 14/09/2023 - Einddatum: 25/04/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis vereist.

Je vindt een raming van alle kosten voor deze totaalopleiding bij de module Transportopdracht uitvoeren.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...