Taalondersteuning

Taalondersteuning

Mondelinge informatie verwerken en beoordelen + Schriftelijke informatie verwerken en beoordelen (20 lestijden)

Is het voor jou moeilijk om te studeren, om opdrachten te maken, om de instructies van de leerkracht goed te begrijpen of om hulp te vragen? Bijvoorbeeld omdat Nederlands niet jouw moedertaal is? Dan kunnen de lessen taalondersteuning jou verder helpen.

Kan jij hulp gebruiken bij de Nederlandse taal, ook als is dit je moertaal?  Ook dan ben je zeker welkom.

Wat ga je leren?

  • Zoekmethoden gebruiken om informatie te vinden
  • Informatie in je eigen woorden omschrijven
  • Belangrijke informatie (hoofdzaken) en minder belangrijke informatie (bijzaken) van elkaar onderscheiden
  • Feiten en meningen herkennen en inschatten
  • Lay-out herkennen, bijvoorbeeld hoofdstukken, titels, illustraties, …
  • Informatie structureren om goed te kunnen studeren
  • Begrijpen hoe je brein werkt en je studiemethode daarop afstemmen

De leerkracht kijkt naar jouw individuele vragen en noden. De focus ligt in deze lessen niet op theorie wel op het toepassen op jouw eigen situatie. Breng dus je eigen materiaal mee zodat je samen met onze leerkracht met iets concreet aan de slag kan gaan.

Taalondersteuning kan je volgen aansluitend aan Nederlands 1 en Nederlands 2, overdag in Sint-Niklaas, Temse en Dendermonde.


Deze modules komen uit de opleiding “Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Taalondersteuning    (maandagvoormiddag)cursusnummer: 232408537
Startdatum: 25/09/2023 - Einddatum: 08/01/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Taalondersteuning    (woensdagvoormiddag)cursusnummer: 232408539
Startdatum: 27/09/2023 - Einddatum: 10/01/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Taalondersteuning    (vrijdagvoormiddag)cursusnummer: 232408540
Startdatum: 29/09/2023 - Einddatum: 12/01/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Taalondersteuning    (maandagvoormiddag)cursusnummer: 232408541
Startdatum: 26/02/2024 - Einddatum: 03/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 25/03/2024.

Taalondersteuning    (vrijdagvoormiddag)cursusnummer: 232408542
Startdatum: 01/03/2024 - Einddatum: 07/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 29/03/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis vereist, iedereen is van harte welkom.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 2

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...