Spaans 6

Spaans 6

Spaans – Threshold 4 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

In dit niveau herhalen we de belangrijkste grammaticale thema’s. En we blijven werken aan de vlotheid zowel bij mondelinge oefening als bij luisteroefeningen.
We voorzien een groot aanbod aan authentiek luistermateriaal om je over de schrik heen te helpen voor die o zo snelle Spaanstaligen. Ben je geïnteresseerd in een ander thema? Dan nemen we dat mee op in het programma!

In deze cursus leer je:

 • Nieuwsberichten navertellen en becommentariëren
 • Je mening formuleren
 • Je al dan niet akkoord verklaren
 • Wensen uitdrukken en je hypothetische situaties inbeelden en verwoorden
 • Advies geven
 • Over gevoelens, karakter en persoonlijkheid praten
 • Voorwaarden formuleren

Je breidt je woordenschat uit rond deze thema’s:

 • Pers en media
 • Vrijetijdsbestedingen en toerisme, sporten en tradities
 • Persoonlijke relaties
 • Reizen en steden
 • En nog veel meer!

En este nivel repasamos los temas gramaticales más importantes. Seguimos trabajando la fluidez en el habla y la escucha. Muchos documentos auditivos auténticos te ayudarán a perder el miedo a esos hispanohablantes tan veloces. ¿Te interesa algún otro tema especialmente? ¡Lo trataremos también!

En este curso aprendes a:

 • Contar y comentar noticias
 • Formular opiniones, expresar acuerdo y desacuerdo
 • Expresar deseos y evocar situaciones hipotéticas
 • Dar consejos
 • Hablar de sentimientos, del carácter y de la personalidad
 • Hablar de destinos turísticos y de sus cualidades
 • Expresar condiciones

Amplías tu vocabulario sobre estos temas:

 • Medios de comunicación
 • El ocio, el turismo
 • Deportes, tradiciones
 • Relaciones personales
 • Los viajes, las ciudades
 • ¡Y mucho más!

Deze modules komen uit de opleiding “Spaans richtgraad 2 (ERK B1)”.

Hamme

Verbindingsstraat 66

Spaans 6    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408732 - Uiterste inschrijvingsdatum is vandaag.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Spaans 6    (dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 232408741 - Uiterste inschrijvingsdatum is vandaag.

Spaans 6    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408742 - Uiterste inschrijvingsdatum is vandaag.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Spaans 5, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...