Spaans 4

Spaans 4

Spaans – Threshold 2 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Je leert je ideeën, meningen en gevoelens geleidelijk aan juister te formuleren. In de lessen besteden we veel aandacht aan jouw interesses en ervaringen. Je zal met je medecursisten over uiteenlopende onderwerpen kunnen praten. Je zal zien dat je gaandeweg meer begrijpt, vlotter praat en de rijkdom van de Spaanse taal ontdekt.

In deze cursus leer je:

 • Anekdotes vertellen
 • Advies geven en iemand iets aanbevelen
 • Wensen, voorkeuren en behoeftes omschrijven
 • Iemand gerust stellen
 • Over levensstijlen en levenskwaliteit praten
 • Praten over boeken en films en je oordeel erover toelichten
 • Over geuren, kleuren en smaken … discussiëren
 • … en nog veel meer!

Cada vez sabes formular con más precisión ideas, opiniones y sentimientos. En las clases prestamos mucha atención a tus intereses y experiencias. Podrás hablar mucho con tus compañeros sobre todo tipo de temas. Verás que cada vez entiendes más, hablas con más fluidez y descubres la riqueza de la lengua española.

En este curso aprendes a:

 • Contar recuerdos
 • Dar consejos y recomendaciones
 • Expresar deseos, gustos y necesidades
 • Tranquilizar a alguien
 • Hablar de estilos de vida y calidad de vida
 • Presentar una información
 • Hablar sobre libros y películas y valorarlos
 • Hablar de gustos y sabores
 • … y mucho más.

Deze modules komen uit de opleiding “Spaans richtgraad 2 (ERK B1)”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Spaans 4    (maandagnamiddag)cursusnummer: 232408738
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 17/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Spaans 4    (maandagavond)cursusnummer: 232408739
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 17/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Temse

Schoolstraat 17 A

Spaans 4    (donderdagavond)cursusnummer: 232408778
Startdatum: 07/09/2023 - Einddatum: 20/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Spaans 3, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...