Russisch 1

Russisch 1Later gepland

Russisch – Breakthrough mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Voor de cursus Russisch voor beginners is geen voorkennis vereist. De cursus is heel praktijkgericht, en er gaat veel aandacht uit naar spreekvaardigheid en echte taalvaardigheid!
Tegen het eind van het eerste cursusjaar zal je al heel wat kunnen: een eenvoudig, dagelijks gesprek voeren en volgen, teksten in het Cyrillisch alfabet lezen en zelf korte boodschappen noteren. Bovendien steek je in de lessen heel wat op over de Russische cultuur, mentaliteit en de couleur locale.

In het eerste jaar komen de volgende thema’s aan bod:

 • Jezelf voorstellen en met anderen kennismaken
 • Op de luchthaven informatie begrijpen, korte conversaties voeren en begrijpen
 • De weg vragen en uitleggen
 • Familiebanden beschrijven
 • Over de plaatsen die je al bezocht hebt vertellen
 • Basisinformatie over hotels en restaurants begrijpen en korte conversaties voeren en begrijpen.

Je krijgt de basisstructuur van de Russische grammatica onder de knie en leert een grote basiswoordenschat. Het grote aantal uit het leven gegrepen spreekoefeningen zorgt ervoor dat je je prima zal kunnen redden in alledaagse situaties, op vakantie of tijdens je werk!


Deze modules komen uit de opleiding “Russisch richtgraad 1 (ERK A2)”.

Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...