Regelgeving vastgoed

Regelgeving vastgoedLater gepland

Vastgoedregelgeving (40 lestijden)

In deze cursus ligt de focus op het correct werken binnen de juridische context en het wettelijk vastgelegde kader van de vastgoedsector, zowel voor de verkoop en verhuur als voor het beheer van vastgoed. Je leert procedures uitvoeren volgens de regelgeving en normen voor de vastgoedsector en je zorgt voor de juiste documenten bij de opmaak van een contract/dossier.

Als vastgoed assistent is het immers van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de vastgoedwetgeving die voortdurend ook wijzigt. Enkel zo kan je je ondersteuningswerk correct uitvoeren en klanten beter informeren.

In de cursus gaan we dieper in op volgende onderwerpen:

 • Grondige kennis van de werking van een vastgoedkantoor
 • Vakjargon van de vastgoedsector
 • Basiskennis van het vastgoedrecht met onder meer
  • het burgerlijk recht en familierecht
  • de stedenbouwkundige regelgeving
  • het fiscaal recht: registratie- en successieregelgeving
  • de wet op de mede-eigendom
  • de antiwitwaswetgeving
  • het consumentenrecht voor activiteiten van een vastgoedkantoor
  • de huurwetgeving
  • de anti-discriminatie wetgeving
 • Met hierbij de focus op onder meer
  • het onderscheid tussen een natuurlijk persoon en rechtspersoon
  • het verschil tussen een onroerend en roerend goed
  • het verschil tussen private delen en gemeenschappelijke delen
  • de invloed van een huwelijkscontract of successiewetgeving en fiscaal recht op de handelsvrijheid van verkopers en kopers, van verhuurders en huurders
  • het onderscheid tussen volle eigendom, naakte eigendom en vruchtgebruik
  • het verschil tussen aankoop, successie, schenking, recht van opstal en erfpacht
  • het onderscheid tussen schenkings- en successierechten
  • de basisbegrippen van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • De administratie van een vastgoedkantoor organiseren en correct uitvoeren binnen de wettelijke kaders
  • Dossiers met de juiste documenten voorbereiden, samenstellen en opvolgen
  • Welke instanties contacteren om documenten op te vragen
 • Klanten ontvangen en informeren

We gaan praktisch aan de slag! Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk gaan we cases oplossen, concrete problemen onderzoeken en oplossingen voorstellen.


Deze module komt uit de opleiding “Vastgoed assistent”.

Om te starten met deze cursus heb je geen voorkennis nodig.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 4.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...