Regelgeving HR-assistent [25% e-learning]

Regelgeving HR-assistent [25% e-learning]

Regelgeving HR-assistent (40 lestijden)

In deze cursus leer je wetgeving kennen waarmee je in een bedrijf in aanraking komt. We focussen vooral op het grondig begrijpen en toepassen van het arbeidsrecht, het tuchtrecht en de privacy wetgeving in het kader van de eigen taken. Je leert ook hoe je correct en efficiënt de praktische kant van de sociale verkiezingen organiseert.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • de arbeidsreglementering (met opzoekwerk in gespecialiseerde databanken)
 • wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s
 • inzicht in bedrijfscultuur en -procedures
 • kennis van bedrijfsprocessen om het eigen takenpakket uit te voeren
 • het HR-beleid met o.a. opleidingen, people management, verloningen, compensatie, tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, …
 • kennis van structuren en organisatie van HR
 • de praktische organisatie van sociale verkiezingen
 • de opvolging van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, …)
 • vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven. Je leert werken met databanken, gaat cao’s opzoeken en maakt kennis met verschillende arbeidsreglementen. Je kan informatie op websites zoeken of opvragen bij vakbonden of de overheid. Je leert advies inwinnen bij derden.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Regelgeving HR-assistent [25% e-learning]    (maandagavond)cursusnummer: 20240540
Startdatum: 30/09/2024 - Einddatum: 20/01/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 14/10/2024.

Lokeren

Groendreef 31

Regelgeving HR-assistent [25% e-learning]    (donderdagnamiddag)cursusnummer: 20240660
Startdatum: 19/09/2024 - Einddatum: 05/12/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 17/10/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, iedereen kan in deze cursus starten.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 4.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Handboek “Praktisch sociaal recht” editie 2023, van Lavrysens, De Bruyckere, Verdeyen, Polspoel, uitgeverij Van In (circa € 40)
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...