Regelgeving HR-assistent (25% e-learning)

Regelgeving HR-assistent (25% e-learning)

Regelgeving HR-assistent (40 lestijden)

In deze cursus leer je alle nodige wetgeving kennen waarmee je in een bedrijf in aanraking komt. We focussen vooral op het grondig begrijpen en toepassen van het arbeidsrecht, het tuchtrecht en de privacy wetgeving in het kader van de eigen taken. Je leert ook hoe je correct en efficiënt de praktische kant van de sociale verkiezingen organiseert.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • de arbeidsreglementering (met opzoekwerk in gespecialiseerde databanken)
 • wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s
 • inzicht in bedrijfscultuur en -procedures
 • kennis van bedrijfsprocessen om het eigen takenpakket uit te voeren
 • het HR-beleid met o.a. opleidingen, people management, verloningen, compensatie, tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, …
 • kennis van structuren en organisatie van HR
 • de praktische organisatie van sociale verkiezingen
 • de opvolging van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, …)
 • vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven. Je leert werken met databanken, gaat cao’s opzoeken en maakt kennis met verschillende arbeidsreglementen. Je kan informatie op websites zoeken of opvragen bij vakbonden of de overheid. Je leert advies inwinnen bij derden.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Hier vind je alle cursussen terug waarvoor je momenteel kan inschrijven.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Regelgeving HR-assistent (25% e-learning)    (maandagavond)cursusnummer: 222307633 - Uiterste inschrijvingsdatum is 13/03/2023.

Voor onderstaande cursussen kan je niet meer inschrijven

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Regelgeving HR-assistent (25% e-learning)    (maandagavond)cursusnummer: 222306634 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist, iedereen kan in deze cursus starten.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Binnenkort meer info.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...