Project printmedia (GM) [50% e-learning]

Project printmedia (GM) [50% e-learning]Later gepland

Project Grafimediavoorbereider in de printmedia (60 lestijden)

In deze cursus ga je de kennis en vaardigheden uit de vorige modules van de opleiding Grafische vormgeving – printmedia samenbrengen en toepassen in een creatief eindwerk.
Onder begeleiding van een ervaren vakleerkracht werk je een project stap voor stap uit tot een eindresultaat die beantwoordt aan de vraag van een (fictieve) opdrachtgever met aandacht voor typografie, lay-out en kleur.

 • Je overlegt met de opdrachtgever over de doelstellingen van het project en houdt rekening met de mogelijkheden en vragen van de klant.
 • Je zoekt documenten en foto’s op en controleert het aangeleverde materiaal.
 • Je gaat aan de slag met de verschillende ontwerpfases: je maakt een planning, zoekt inspiratie en werkt het project uit in verschillende ontwerpen.
 • Gaandeweg stuur je bij waar nodig.
 • Op het einde van de module presenteer je een samenhangend eindresultaat.

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. De data van de contactlessen op de campus vind je in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Grafimedia voorbereider in de printmedia”.

Om de module Project printmedia te kunnen volgen, moet je minimaal 4 modules (240 LT) uit de opleiding Grafische vormgeving – printmedia succesvol hebben afgewerkt (deelcertificaten behaald) of je voorkennis kunnen aantonen via andere attesten of een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Je hebt ook een abonnement op Adobe Creative Cloud nodig om thuis verder te oefenen.
  Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnement tarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.
 • Een externe harde schijf of usb-stick (circa € 10) is handig om oefenbestanden mee te nemen naar huis en gemaakte opdrachten in de klas te bespreken.
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden. Dit is in het cursusgeld inbegrepen.
 • Voor de online lessen is een microfoon en webcamera vereist.
 • De grafische programma’s van Adobe vragen wat rekenkracht van je computer. Ben je niet zeker of je huidige computer volstaat om de opleiding te volgen? Dan kan je met je vraag terecht bij je vakleerkracht.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...