Project Crossmedia assistent (50% e-learning)

Project Crossmedia assistent (50% e-learning)

Project Crossmedia assistent (60 lestijden)

In deze cursus ga je alle kennis en vaardigheden uit de vorige modules van de opleiding samenbrengen en toepassen in een creatief eindwerk.
Onder begeleiding van een ervaren vakleerkracht werk je een eigen ontwerp stap voor stap uit tot een mooi eindresultaat met aandacht voor typografie en lay-out.

 • Je kiest zelf je focus: je kan dit uitwerken in een grafisch pakket naar keuze maar je gebruikt alle programma’s om de verschillende elementen van je project vorm te geven.
 • Je gaat op zoek naar een onderwerp en legt contact met de klant.
 • Je overlegt met de klant over de doelstellingen van het project en houdt rekening met de mogelijkheden en vragen van de klant.
 • Je zoekt documenten en foto’s op en controleert het aangeleverde materiaal.
 • Je gaat aan de slag met de verschillende ontwerpfases: je maakt moodboards, zoekt de juiste lettertypes en kleurcombinaties, werkt verschillende lay-out-mogelijkheden grafisch uit tot enkele basisontwerpen.
 • Eén van die basisontwerpen ga je verder uitwerken tot een mooi eindresultaat.
 • Je maakt proeven van het project, controleert op fouten, stuurt bij waar nodig en zorgt voor een flashy publicatie.

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Crossmedia assistent”.

 

Temse

Schoolstraat 17 A

Project Crossmedia assistent (50% e-learning)    (dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 232408848
Startdatum: 05/03/2024 - Einddatum: 11/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 31/03/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Je kan starten in de module Project Crossmedia assistent als je minimaal 4 modules (240 LT) uit de opleiding succesvol hebt afgewerkt (deelcertificaten behaald) of je voorkennis kan aantonen via andere attesten of een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Het pakket Adobe Creative Cloud om thuis verder te oefenen.
  Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnement tarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.
 • Om vlot thuis te kunnen verder oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...