Personeelsadministratie (25% e-learning)

Personeelsadministratie (25% e-learning)Later gepland

Personeelsadministratie (60 lestijden)

Je leert individuele personeelsdossiers correct aanmaken, opvolgen en up-to-date houden, rekening houdend met de actuele wetgeving. Met behulp van een HR-softwarepakket kan je standaarddocumenten invullen en nieuwe gegevens verwerken. Je leert ook om gegevens te rapporteren aan je verantwoordelijke.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod, gebruik makend van een HR-softwarepakket

 • individuele dossiers van werknemers aanmaken, opvolgen en updates doorvoeren, rekening houdend met de actuele wetgeving
 • gegevens verzamelen, registreren, aanpassen, controleren, archiveren,… volgens de richtlijnen van het bedrijf: attesten, tijdsregistratie, dienstverplaatsingen, onkosten, verlofadministratie, ziektemeldingen
 • het volledige personeelsbestand beheren en opvolgen: arbeidscontracten opstellen, de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiaires,…) uitvoeren, interne verschuivingen en overplaatsingen registreren, de administratieve regelingen bij pensioenstelling, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden,… opvolgen
 • verloftegoeden berekenen
 • de wettelijke personeelsaangifte indienen
 • rapporteren en bijzonderheden melden aan de verantwoordelijke
 • documenten actualiseren en uitwerken om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen
 • de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, …) opvolgen
 • vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven. Je kan het personeel inlichten over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie en je leert individuele vragen van het personeel telefonisch en schriftelijk beantwoorden.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Om te starten in deze cursus moet je geslaagd zijn voor de module Regelgeving HR-assistent. Je kan je voorkennis ook bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Binnenkort meer info.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...