Personeelsadministratie [25% e-learning]

Personeelsadministratie [25% e-learning]Later gepland

Personeelsadministratie (60 lestijden)

Je leert individuele personeelsdossiers correct aanmaken, opvolgen en up-to-date houden, rekening houdend met de actuele wetgeving. Met behulp van een HR-softwarepakket kan je standaarddocumenten invullen en nieuwe gegevens verwerken. Je leert ook om gegevens te rapporteren aan je verantwoordelijke.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod, gebruik makend van een HR-softwarepakket

 • individuele dossiers van werknemers aanmaken, opvolgen en updates doorvoeren, rekening houdend met de actuele wetgeving
 • gegevens verzamelen, registreren, aanpassen, controleren, archiveren,… volgens de richtlijnen van het bedrijf: attesten, tijdsregistratie, dienstverplaatsingen, onkosten, verlofadministratie, ziektemeldingen
 • het volledige personeelsbestand beheren en opvolgen: arbeidscontracten opstellen, de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiaires,…) uitvoeren, interne verschuivingen en overplaatsingen registreren, de administratieve regelingen bij pensioenstelling, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden,… opvolgen
 • verloftegoeden berekenen
 • de wettelijke personeelsaangifte indienen
 • rapporteren en bijzonderheden melden aan de verantwoordelijke
 • documenten actualiseren en uitwerken om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen
 • de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, …) opvolgen
 • vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven. Je kan het personeel inlichten over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie en je leert individuele vragen van het personeel telefonisch en schriftelijk beantwoorden.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Om te starten in deze cursus moet je geslaagd zijn voor de module Regelgeving HR-assistent. Je kan je voorkennis ook bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...