Ondersteuning voor verkoop en verhuur (25% e-learning)

Ondersteuning voor verkoop en verhuur (25% e-learning)Later gepland

Ondersteuning verkoop-verhuur (80 lestijden)

Een vastgoedmakelaar gaat optreden als een bemiddelaar. Bij het uitvoeren van een verkoop of verhuur gaat hij zijn klant begeleiden van A tot Z: van het pand naar waarde schatten tot de verkoop/verhuur van een woonst.

In deze cursus leer je als assistent hoe je een vastgoedmakelaar op een professionele manier kan ondersteunen bij de verkoop of verhuur van een pand. Hiervoor leer je een makelaarsovereenkomst opstellen, een dossier samenstellen volgens alle wettelijke verplichtingen, publiciteit maken via diverse kanalen, informatie aan geïnteresseerde kandidaten geven en bezoeken ter plekke regelen.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

 • Grondige kennis van de werking van een vastgoedkantoor
 • Vakjargon van de vastgoedsector
 • Basiskennis van de regelgeving in de vastgoedsector
 • De administratie van een vastgoedkantoor organiseren en correct uitvoeren met de juiste documenten en binnen de wettelijke kaders
  • Gegevens verzamelen en bijhouden in de vastgoedsoftware
  • Documenten voorbereiden en opstellen: makelaarsopdrachten, verkoop- en verhuurovereenkomsten
  • Dossiers met alle wettelijk vereiste documenten en attesten samenstellen en opvolgen (bv. EPC-attest, keuringsattesten,…)
  • Documenten opvragen bij eigenaars of bevoegde diensten (bv. de dienst stedenbouw of de notaris)
 • Basiskennis van commerciële technieken en marketingkanalen
  • publiciteit maken en advertenties opstellen voor social media, kranten en huis-aan-huisbladen
  • foto- of videomateriaal verwerken in affiches, websites,…
 • Klanten ontvangen en informeren over de technische aspecten van de panden die in de portefeuille zitten (ruimte, indeling, staat van het pand,…)
 • Een pandbezoek organiseren en opvolgen

We gaan praktisch aan de slag!

 • Cases oplossen, concrete problemen onderzoeken en oplossingen voorstellen met veel voorbeelden uit de praktijk
 • Advertenties opstellen met foto- en videomateriaal
 • Contracten, overeenkomsten, attesten, verslagen,… bekijken en bestuderen
 • Een agenda bijhouden
 • Software gebruiken

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Vastgoed assistent”.

Je kan starten met deze cursus als je geslaagd bent in de voorgaande module Vastgoedregelgeving. Je kan je voorkennis ook bewijzen via andere attesten of een vrijstellingsproef afleggen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...