NT2 – Vantage mondeling

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling

Vantage mondeling (120 lestijden)

De praktische vaardigheden worden uitgewerkt met een stevige basis van woordenschat en grammatica. Hier leer je niet alleen Nederlands spreken, maar ook hoe je dat correct doet!

 • Je leert de hoofdgedachte van een ingewikkeld gesprek begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Je leert vloeiend en spontaan te reageren zodat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder teveel inspanning.
 • Je leert duidelijke, gedetailleerde taal te produceren over een breed scala van onderwerpen.
 • Je kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en leert daarbij ook ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
 • Je leert o.a. een radioprogramma, liedjes, en het nieuws begrijpen en je mening erover geven.
 • Je kan begrijpen wat mensen vertellen over hun karakter, leven en gevoelens, en ook zelf daarover vertellen.
 • Je kan tips begrijpen en ook zelf geven, je oefent gesprekken waarin je iemand van je standpunt overtuigt.
 • Je kan een presentatie houden over een onderwerp dat je goed kent.
 • Je leert uitgebreide instructies volgen en ook zelf duidelijke instructies geven.

Deze module komt uit de opleiding “Nederlands tweede taal – richtgraad 3”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling    (maandagavond en woensdagavond)cursusnummer: 232409186
Startdatum: 29/01/2024 - Einddatum: 19/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 18/03/2024.

Temse

Schoolstraat 17 A

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling    (maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 232408472
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 22/01/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Threshold 3 en 4 mondeling of je legde testen af in het Agentschap Integratie en Inburgering.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 72
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 12.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …

Examens worden er niet afgenomen. Tijdens het schooljaar zullen de leerkrachten voortdurend je vorderingen opvolgen, bijsturen en je veel aanmoedigen.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...