NT2 – Vantage mondeling

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling

Vantage mondeling (120 lestijden)

De praktische vaardigheden worden uitgewerkt met een stevige basis van woordenschat en grammatica. Hier leer je niet alleen Nederlands spreken, maar ook hoe je dat correct doet!

 • Je leert de hoofdgedachte van een ingewikkeld gesprek begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
 • Je leert vloeiend en spontaan te reageren zodat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder teveel inspanning.
 • Je leert duidelijke, gedetailleerde taal te produceren over een breed scala van onderwerpen.
 • Je kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en leert daarbij ook ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
 • Je leert o.a. een radioprogramma, liedjes, en het nieuws begrijpen en je mening erover geven.
 • Je kan begrijpen wat mensen vertellen over hun karakter, leven en gevoelens, en ook zelf daarover vertellen.
 • Je kan tips begrijpen en ook zelf geven, je oefent gesprekken waarin je iemand van je standpunt overtuigt.
 • Je kan een presentatie houden over een onderwerp dat je goed kent.
 • Je leert uitgebreide instructies volgen en ook zelf duidelijke instructies geven.

Deze module komt uit de opleiding “Nederlands tweede taal – richtgraad 3”.

Hier vind je alle cursussen terug waarvoor je momenteel kan inschrijven.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling    (maandagavond en woensdagavond)cursusnummer: 222307479 - Uiterste inschrijvingsdatum is 20/03/2023.

Voor onderstaande cursussen kan je niet meer inschrijven

Temse

Schoolstraat 17 A

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling    (maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 222306704 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

NT2 - 3.1 - Vantage mondeling    (maandagavond en woensdagavond)cursusnummer: 222306706 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Threshold 3 en 4 mondeling of je legde testen af in het Agentschap Integratie en Inburgering.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 72
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Kopieën: € 10
De vermelde studiekosten zijn altijd geraamde prijzen. Het centrum heeft het recht om deze aan te passen gedurende het schooljaar naar aanleiding van o.m. prijsverhogingen bij uitgeverijen, het overschakelen naar een ander boek of meer kopieerwerk.

Examens worden er niet afgenomen. Tijdens het schooljaar zullen de leerkrachten voortdurend je vorderingen opvolgen, bijsturen en je veel aanmoedigen.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Inschrijven kan enkel aan één van onze balies, niet online.

Bezig met zoeken...