NT2 – Effectiveness mondeling

NT2 - 4.1 - Effectiveness mondeling

Effectiveness mondeling (120 lestijden)

De praktische vaardigheden worden uitgewerkt met een stevige basis van woordenschat en grammatica. Hier leer je niet alleen Nederlands spreken, maar ook hoe je dat correct doet!

 • Je leert helder, goed gestructureerd en gedetailleerd praten over complexe onderwerpen
 • Aan de hand van relevante en uitdagende spreek- en luisteroefeningen leer je vlot, adequaat, spontaan en nauwkeurig te communiceren. Daarbij moet je nauwelijks naar woorden zoeken.
 • Je leert het Nederlands moeiteloos, soepel en doeltreffend te gebruiken voor sociale, educatieve en professionele doeleinden.
 • Je kan vertellen waarover een boek, gedicht of kortverhaal gaat en de hoofdgedachte en thema’s eruit halen.
 • Je kan iets samenvatten dat je gezien of gehoord hebt en dat navertellen.
 • Je volgt de actualiteit, je kan er hoofd- en bijzaken uit onderscheiden en er je mening over geven.
 • Je leert een debat op tv volgen, de meningen van de sprekers eruit halen en er je eigen mening over geven.
 • Je leert vlot discussiëren met sterke argumenten.
 • Je leert het verschil tussen standaardtaal en tussentaal kennen. Je kan typische spreekzinnetjes begrijpen, en je leert communiceren met mensen die ook tussentaal en dialect gebruiken.

Deze module komt uit de opleiding “Nederlands tweede taal – richtgraad 4”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

NT2 - 4.1 - Effectiveness mondeling    (maandagavond en woensdagavond)cursusnummer: 232409187
Startdatum: 29/01/2024 - Einddatum: 19/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 18/03/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Vantage mondeling of je legde testen af in het Agentschap Integratie en Inburgering.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 72
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 12.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …

Examens worden er niet afgenomen. Tijdens het schooljaar zullen de leerkrachten voortdurend je vorderingen opvolgen, bijsturen en je veel aanmoedigen.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...