Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder server

Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder serverLater gepland

Basis netwerken (60 lestijden)

 • Doel en nut van een netwerk
 • De communicatieprincipes tussen computers
 • De communicatietechnieken bij het gebruik van een gemeenschappelijk transmissiemedium
 • De onderdelen van een netwerk herkennen
 • Een gestandaardiseerd lagenmodel situeren
 • Het onderscheid tussen peer-to-peer en client-server systemen maken
 • Een basisnetwerk installeren
 • Een netwerkbesturingssysteem kiezen en de kostprijs inschatten
 • Mappen delen met daaraan gekoppelde rechten voor verschillende gebruikers
 • Printers tussen computers delen
 • De bronnen van het netwerk op share- of gebruikersniveau ter beschikking stellen, beheren en controleren
 • De aanmelding en de beveiliging van een netwerk instellen en gebruiken

Om te kunnen instappen in deze vervolgmodule moet je geslaagd zijn voor Computer besturingssysteem 1, een gelijkwaardig attest kunnen voorleggen of een vrijstellingsproef afleggen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • We gebruiken bijkomend een handboek Netwerkbeheer met Windows Server 2016 deel 1, Jan Smets (circa € 40).
 • Als cursist kan je ook gebruik maken van gratis software via msdnaa http://www.academicshop.be/msdnaa/
 • Extra cursusmateriaal en oefeningen staan op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen, eventueel aangevuld met een deel praktijk.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...