Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder server

Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder server

Basis netwerken (60 lestijden)

 • Doel en nut van een netwerk
 • De communicatieprincipes tussen computers
 • De communicatietechnieken bij het gebruik van een gemeenschappelijk transmissiemedium
 • De onderdelen van een netwerk herkennen
 • Een gestandaardiseerd lagenmodel situeren
 • Het onderscheid tussen peer-to-peer en client-server systemen maken
 • Een basisnetwerk installeren
 • Een netwerkbesturingssysteem kiezen en de kostprijs inschatten
 • Mappen delen met daaraan gekoppelde rechten voor verschillende gebruikers
 • Printers tussen computers delen
 • De bronnen van het netwerk op share- of gebruikersniveau ter beschikking stellen, beheren en controleren
 • De aanmelding en de beveiliging van een netwerk instellen en gebruiken

Dendermonde

Donck – Koning Boudewijnlaan 63 A

Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder server    (donderdagavond)cursusnummer: 212205093 - Uiterste inschrijvingsdatum is 21/10/2021.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om te kunnen instappen in deze vervolgmodule moet je geslaagd zijn voor Software 1: installeren en configureren van Windows 10, een gelijkwaardig attest kunnen voorleggen of een vrijstellingsproef afleggen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • We gebruiken bijkomend een handboek Netwerkbeheer met Windows Server 2016 deel 1, Jan Smets (circa € 40).
 • Als cursist kan je ook gebruik maken van gratis software via msdnaa http://www.academicshop.be/msdnaa/
 • Extra cursusmateriaal en oefeningen staan op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen, eventueel aangevuld met een deel praktijk.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.
 • Omwille van de coronapandemie is het dragen van een mondmasker verplicht.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...