Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder server

Netwerkbeheer 1: een netwerk zonder serverLater gepland

Basis netwerken (60 lestijden)

 • Doel en nut van een netwerk
 • De communicatieprincipes tussen computers
 • De communicatietechnieken bij het gebruik van een gemeenschappelijk transmissiemedium
 • De onderdelen van een netwerk herkennen
 • Een gestandaardiseerd lagenmodel situeren
 • Het onderscheid tussen peer-to-peer en client-server systemen maken
 • Een basisnetwerk installeren
 • Een netwerkbesturingssysteem kiezen en de kostprijs inschatten
 • Mappen delen met daaraan gekoppelde rechten voor verschillende gebruikers
 • Printers tussen computers delen
 • De bronnen van het netwerk op share- of gebruikersniveau ter beschikking stellen, beheren en controleren
 • De aanmelding en de beveiliging van een netwerk instellen en gebruiken

Deze module komt uit de opleiding “Computeroperator”.

 

Om te kunnen instappen in deze vervolgmodule moet je geslaagd zijn voor Software 1: installeren en configureren van Windows 10, een gelijkwaardig attest kunnen voorleggen of een vrijstellingsproef afleggen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Als cursist kan je ook gebruik maken van gratis software via msdnaa http://www.academicshop.be/msdnaa/
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...