Loonadministratie [40% e-learning]

Loonadministratie [40% e-learning]Later gepland

Loonadministratie (80 lestijden)

Via een softwarepakket voor loonberekeningen leer je de nodige gegevens verzamelen en verwerken om een correcte uitbetaling van lonen, premies,… te berekenen en uit te voeren Je leert gegevens controleren op hun juistheid en vertrouwelijk met deze informatie omgaan.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • loongegevens controleren en invoeren met een softwareprogramma: maandelijkse salarissen, inhoudingen, premies, uitkeringen,…
 • extra legale voordelen beheren
 • standaardberekeningen uitvoeren voor loon, pensioen, sociale bijdrage,… rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies,…
 • de belastingwetgeving toepassen
 • de administratieve verwerking opvolgen bij zwangerschappen, profylactische regelingen, ziekte, …
 • vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan heel praktisch te werk met voorbeelden en realistische situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “HR-assistent”.

Om te starten in deze cursus moet je geslaagd zijn voor de module Regelgeving HR-assistent. Je kan je voorkennis ook bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...