Lay-out en opmaak met InDesign – deel 2 (GM) [50% e-learning]

Lay-out en opmaak met InDesign – deel 2 (GM) [50% e-learning]Later gepland

Digitale tekst- en paginaopmaak – complexe documenten (60 lestijden)

In deel 2 van Lay-out en opmaak met Indesign gaan we niet alleen verder met de aangeleerde technieken uit het eerste deel, we ontdekken ook de mogelijkheden van digitale, interactieve documenten in InDesign. Je werkt je eigen ontwerp uit tot een mooi en publiceerbaar eindresultaat.

Op het programma:

 • Stramienpagina’s worden verder uitgediept.
 • Je gaat tekst aan het basislijnraster koppelen en gebruik maken van meer geavanceerde typografische technieken zoals o.a. geneste teken- en alineastijlen.
 • Je koppelt je ontwerp in Indesign aan een databank.
 • Je gaat tabellen professioneel vormgeven met behulp van tabel- en celstijlen.
 • Je ontwerpt interactieve documenten met knoppen, objectstatussen, hyperlinks, bladwijzers en formulieren.
 • Je kan animatie gebruiken in het interactieve document: film en geluid toevoegen, elementen laten verschijnen en verdwijnen, slideshows, rollovers, animaties op een pad, het komt allemaal aan bod.
 • Je kan je tekst en afbeeldingen koppelen en die koppeling automatiseren.
 • Je leert de QR-code generator in Indesign gebruiken
 • Je maakt gebruik van GREP-codes om de tekst nog sneller vorm te geven en het vormgeven te automatiseren.
 • Je leert werken met alternatieve lay-outen.
 • Je voegt een automatische inhoudstafel toe en weet hoe je voet- en eindnoten en kruisverwijzigen kan automatiseren.
 • Je leert je document drukklaar maken met de hulp van preflight, kleurinstellingen en -controles

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. De data van de contactlessen op de campus vind je in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Grafimedia voorbereider in de printmedia”.

Om Lay-out en opmaak met Indesign – deel 2 te kunnen volgen, moet je geslaagd zijn voor het voorgaande deel of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Je hebt ook een abonnement op Adobe Creative Cloud nodig om thuis verder te oefenen.
  Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnement tarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.
 • Een externe harde schijf of usb-stick (circa € 10) is handig om oefenbestanden mee te nemen naar huis en gemaakte opdrachten in de klas te bespreken.
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden. Dit is in het cursusgeld inbegrepen.
 • Voor de online lessen is een microfoon en webcamera vereist.
 • De grafische programma’s van Adobe vragen wat rekenkracht van je computer. Ben je niet zeker of je huidige computer volstaat om de opleiding te volgen? Dan kan je met je vraag terecht bij je vakleerkracht.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...