Italiaans: taal, cultuur en actualiteit 2

Italiaans: taal, cultuur en actualiteit 2Later gepland

Italiaans – Vantage schriftelijk A+B (120 lestijden)

In deze cursus gaat de aandacht naar lezen en schrijven. Je leest verschillende authentieke teksten over alle mogelijk onderwerpen die Italië aanbelangen:

 • Geschiedenis
 • Kunst en literatuur
 • Politiek
 • Mode
 • Fauna en flora
 • Liedjes
 • Keuken en cinema
 • Maar ook poëzie en cartoons, reclame, … komen aan bod.

We werken met authentieke materiaal dat komt uit

 • Italiaanse boeken
 • Online tijdschriften en kranten
 • Blogs
 • Persoonlijke en zakelijke e-mails

Dit vormt de aanzet voor het aansnijden van verschillende onderwerpen.
Het schriftelijk taalgebruik richt zich vooral naar het dagelijks gebruik in mails, correspondentie en het weergeven van een gebeurtenis in bv. een kort verslag en een mening of standpunt weergeven.
Uiteraard wordt hierbij beroep gedaan op de ondersteunende vaardigheden luisteren en spreken. Dankzij actueel en authentiek videomateriaal, maar ook conversaties, debatten en individuele spreekoefeningen streven we naar een grote zelfstandigheid in het spreken. Ook de spraakkunst van de afgelopen jaren wordt hernomen, zij het steeds met de nadruk op het gebruik ervan in de praktijk.


Deze modules komen uit de opleiding “Italiaans richtgraad 3 (ERK B2)”.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Italiaans 6, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 15.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...