Italiaans 6

Italiaans 6

Italiaans – Threshold 4 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

De Italiaanse cultuur treedt steeds meer op de voorgrond: je leert over Italiaanse steden en regio’s, actualiteit, politiek, belangrijke figuren, gebruiken en gewoontes.

In de klas gebruiken we uiteraard nog steeds authentiek materaal uit kranten, TV en Italiaanse films. Je kan jezelf op een hoger niveau uitdrukken en anderen begrijpen en je kan moeilijkere teksten begrijpen en schrijven.

Mogelijke thema’s die aan bod komen:

  • Praten over de huidige maatschappij: hoe zijn we veranderd ten opzichte van het verleden?
  • Vertellen over de vakantie
  • Wat een slechte dag: over ongename situaties praten
  • Rijden in Italië: het Italiaanse verkeer trotseren
  • Praten over de dokter, de specialist

Accanto allo studio della grammatica e del vocabolario, la cultura italiana diviene fondamentale: le città e le sue regioni, l’attualità, la politica, i personaggi, gli usi e i costumi. In classe viene usato materiale autentico: da giornali, dalla televisione, da film italiani. S’inizia a parlare, leggere, scrivere e ascoltare a un livello sempre più avanzato.

Mogelijke thema’s die aan bod komen:

  • Parlare della società contemporanea: come siamo cambiati rispetto al passato?
  • Fare conversazione sulle vacanze
  • Che Giornataccia! Parlare di situazioni spiacevoli
  • Guidare in Italia: affrontare il traffico in Italia
  • Parlare dal medico: dal medico specialista
  • Raccontare avvenimenti straordinari
  • Parlare di relazioni con amici e parenti
  • Parlare di attualità italiana
  • Parlare di salute e benessere
  • Parlare di lavoro e soldi
  • Parlare di tecnologia

Deze modules komen uit de opleiding “Italiaans richtgraad  2 (ERK B1)”.

 

 

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Italiaans 6    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408797 - Uiterste inschrijvingsdatum is 05/12/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Italiaans 5, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 180
  • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

  • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
    Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
  • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

  • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
    • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
    • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
    • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...