Italiaans 5

Italiaans 5

Italiaans – Threshold 3 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

In deze cursus wordt vlot spreken nog belangrijker. Veel aandacht gaat naar het nuanceren van wat je juist wil zeggen.
Je leert nieuwe communicatie-strategieën om je uit te drukken in discussie en debatten. In de klas gebruiken we nog meer authentiek materiaal: liedjes, krantenartikels, magazines, radio en TV-fragmenten etc.
Grammatica en woordenschat blijven belangrijk, hoewel de Italiaanse cultuur, geschiedenis en tradities een grotere rol toebedeeld krijgen.

Een greep uit de mogelijke thema’s:

 • A parlare dei 5 sensi e dei propri gusti
 • A parlare di esperienze passate
 • A raccontare la trama di un libro o di un film
 • A parlare dei rapporti familiari
 • A raccontare un aneddoto
 • A parlare di felicità e di qualità di vita
 • Ad esprimere i propri sentimenti e la propria opinione.

In questo corso la comunicazione in italiano diventa sempre di più importante, ma bisogna adattare quello che si vuole dire con le proprie capacità. S’imparano nuove strategie comunicative per esprimersi, s’impara a esprimere la propria opinione in discussioni e dibattiti.
Tutti gli elementi di una lingua sono presenti in questo corso: leggere, ascoltare, scrivere e soprattutto parlare. In classe si allarga l’uso di materiale autentico dall’Italia: canzoni, articoli di giornali e riviste, frammenti da tv e radio, ecc. Studio della grammatica e del vocabolario rimane importante, ma cresce il ruolo dato alla cultura italiana, alla sua storia, alle tradizioni.


Deze modules komen uit de opleiding “Italiaans richtgraad 2 (ERK B1)”.

 

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Italiaans 5    (woensdagavond)cursusnummer: 232408788 - Uiterste inschrijvingsdatum is 06/12/2023.

Temse

Schoolstraat 17 A

Italiaans 5    (maandagavond)cursusnummer: 232408801 - Uiterste inschrijvingsdatum is 04/12/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Italiaans 4, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...