Italiaans 4

Italiaans 4

Italiaans – Threshold 2 A+B (120 lestijden)

In deze cursus krijg je de kans om je Italiaanse uitspraak, klemtoon, intonatie en vlotheid verder te verfijnen. Je breidt je woordenschat verder uit en wordt daardoor zelfstandig in deze vreemde taal. We maken gebruik van authentiek materiaal zoals liedjes, krantenartikels, magazines, radio- en TV-fragmenten. Ook de basisgrammatica wordt herhaald en verder uitgediept.

Thema’s die o.a. aan bod komen in deze cursus:

 • Veranderingen: “Il rapporto genitori-figli è cambiato rispetto a … anni fa.”
 • Familiebanden: “I nonni assolvono una funzione importante nell’organizzazione della famiglia di oggi.”
 • Trama van een film: “Il film Non ci resta che piangere tratta di un viaggio ambientato nel 1492.”
 • Geluk en levenskwaliteit: “La cosa che mi rende più felice è riuscire a realizzare i miei sogni.”
 • Historische gebeurtenissen: “L’Unità d’Italia si è raggiunta nell’Ottocento.”
 • Het werk: “È stato molto stressante in ufficio oggi”
 • Toekomstplannen: “Quali sono i tuoi progetti per domani? Prima o poi andrò a vivere all’estero.”

Je leert ook

 • Een mening formuleren en argumenten aanbrengen: “Penso che possa essere una buona occasione per diventare famoso.”
 • Een wens uitdukken: “Desidero che mi scelgano.”
 • Onzekerheid aanbrengen: “Credete che abbia qualche possibilità?”
 • Verbazing uitdrukken: “Non ti immagini cosa mi è successo.”

Tutti gli elementi di una lingua sono presenti in questo corso: leggere, ascoltare, scrivere e soprattutto parlare. Viene aggiunto più materiale autentico dall’Italia: documenti, canzoni, articoli di giornali e riviste, frammenti da tv e radio, ecc. Accanto allo studio della grammatica, particolare attenzione viene data all’espansione del vocabolario.


Deze modules komen uit de opleiding “Italiaans richtgraad 2”.

 

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Italiaans 4    (woensdagavond)cursusnummer: 222307027 - Uiterste inschrijvingsdatum is 07/12/2022.

Temse

Schoolstraat 17 A

Italiaans 4    (maandagavond)cursusnummer: 222307074 - Uiterste inschrijvingsdatum is 05/12/2022.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Italiaans 3, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...