Italiaans 3

Italiaans 3

Italiaans – Threshold 1 A+B (120 lestijden)

Tijd om wat dieper in te gaan op de finesses van de Italiaanse taal: we leren anekdotes vertellen, nuances leggen, gevoelens beschrijven, een mening uitdrukken … Spreken is een essentieel aandachtspunt. In deze cursus wint vlot communiceren in het Italiaans meer en meer aan belang, ook al moet je je taalgebruik soms nog aanpassen aan de middelen waarover je beschikt. Parliamo!

Thema’s die aan bod komen in deze cursus:

  • Telefoneren (informeel, formeel), informatie vragen over een theatervoorstelling, een reservering, …: “Ti va di venire?”
  • Een uitstap, voorstelling reserveren: “Vorrei un’informazione…”
  • Vertellen over het verleden: “Che piacere rivederti!”
  • Spreken over de toekomst : wat wil je nog graag bereiken, doen, meemaken
  • Gezond eten en leven, ziek zijn : “Ho mal di denti…”

Deze modules komen uit de opleiding “Italiaans richtgraad 2”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Italiaans 3    (maandagavond)cursusnummer: 222307114 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Temse

Schoolstraat 17 A

Italiaans 3    (donderdagavond)cursusnummer: 222307071 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Italiaans 2, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 180
  • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...