Het sociaal statuut van een zelfstandige [100% e-learning]

Het sociaal statuut van een zelfstandige [100% e-learning]Later gepland

Sociaal statuut (8 lestijden)

In deze cursus leer je alles over het sociaal statuut van zelfstandigen, de verschillende soorten verzekeringsplichtigen (hoofdberoep, bijberoep,…). Je ontdekt de rechten en plichten van het zelfstandig ondernemerschap en hoe deze verschillen van het sociaal statuut van werknemers. Je krijgt een duidelijk beeld van de complexe sociale zekerheidsregeling voor zelfstandigen en je wordt goed geïnformeerd over de verplichtingen en voordelen die verbonden zijn aan het ondernemerschap.


Deze korte cursus wordt volledig in e-learning georganiseerd.
Voor deze cursus doen we dit in synchroon afstandsonderwijs, wat betekent dat de leerkracht online lesgeeft op vaste tijdstippen, je vindt de lesdata als “afstandsonderwijs” in het uurrooster. Na je inschrijving ontvang je via mail de inloggegevens voor Teams. We gebruiken dit elektronisch leerplatform voor de online lessen, het cursusmateriaal en de bijhorende opdrachten.


Deze module komt uit de opleiding “Ondernemerschap”.

Om te starten met deze cursus heb je geen voorkennis nodig.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 12
  • Verminderd cursusgeld: € 2,4

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 2.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
  • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...