Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)

Digitale tekst- en paginaopmaak 2 (60 lestijden)

In deel 2 gaan we niet alleen verder met de technieken aangeleerd in het eerste deel, we leren ook de mogelijkheden van digitale, interactieve documenten in InDesign.

 • Stramienpagina’s worden verder uitgediept
 • Je gaat tekst aan het basislijnraster koppelen en gebruik maken van meer geavanceerde typografische technieken
 • Je koppelt je ontwerp in Indesign aan een databank
 • Je leert alle in- en outs van tabellen
 • Je kan een inhoudstabel automatisch genereren en vormgeven
 • Je ontwerpt interactieve documenten: knoppen, objectstatussen, hyperlinks en bladwijzers
 • Je kan een formulier opstellen en vormgeven
 • Je voegt film en geluid aan het document toe en past die aan
 • Je leert animatie gebruiken in het interactieve document: elementen laten verschijnen en verdwijnen, slideshows, rollovers, animaties op een pad,…
 • Je maakt een eerste keer kennis met geneste stijlen
 • Je leert hoe je een document drukklaar kan maken met de hulp van preflight, kleurinstellingen en -controles

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “DTP-operator”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)    (woensdagavond)cursusnummer: 222306956 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Donck – Koning Boudewijnlaan 63 A

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 222306977 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deel 2 moet je geslaagd zijn voor het voorgaande deel of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Het pakket Photoshop Creative Cloud om thuis verder te oefenen.
 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.
 • Hoewel we in de cursus met Creative Cloud werken, kan je thuis gerust met een andere recente versie (vb CS6) aan de slag. Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnement tarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...