Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)

Digitale tekst- en paginaopmaak – complexe documenten (60 lestijden)

In deel 2 gaan we niet alleen verder met de aangeleerde technieken uit het eerste deel, we ontdekken ook de mogelijkheden van digitale, interactieve documenten in InDesign. Je werkt je eigen ontwerp uit tot een mooi en publiceerbaar eindresultaat.

Op het programma:

 • Stramienpagina’s worden verder uitgediept.
 • Je gaat tekst aan het basislijnraster koppelen en gebruik maken van meer geavanceerde typografische technieken zoals o.a. geneste teken- en alineastijlen.
 • Je koppelt je ontwerp in Indesign aan een databank.
 • Je gaat tabellen professioneel vormgeven met behulp van tabel- en celstijlen.
 • Je ontwerpt interactieve documenten met knoppen, objectstatussen, hyperlinks, bladwijzers en formulieren.
 • Je kan animatie gebruiken in het interactieve document: film en geluid toevoegen, elementen laten verschijnen en verdwijnen, slideshows, rollovers, animaties op een pad, het komt allemaal aan bod.
 • Je kan je tekst en afbeeldingen koppelen en die koppeling automatiseren.
 • Je leert de QR-code generator in Indesign gebruiken
 • Je maakt gebruik van GREP-codes om de tekst nog sneller vorm te geven en het vormgeven te automatiseren.
 • Je leert werken met alternatieve lay-outen.
 • Je voegt een automatische inhoudstafel toe en weet hoe je voet- en eindnoten en kruisverwijzigen kan automatiseren.
 • Je leert je document drukklaar maken met de hulp van preflight, kleurinstellingen en -controles

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Grafimedia voorbereider in de printmedia”.

Dendermonde

Donck – Koning Boudewijnlaan 63 A

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)    (donderdagvoormiddag)cursusnummer: 232408519
Startdatum: 01/02/2024 - Einddatum: 13/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 14/03/2024.

Lokeren

Groendreef 31

Grafisch ontwerpen met InDesign CC – deel 2 (50% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408529
Startdatum: 30/01/2024 - Einddatum: 11/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 12/03/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deel 2 moet je geslaagd zijn voor het voorgaande deel of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Het pakket InDesign Creative Cloud om thuis verder te oefenen.
  Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnement tarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.
 • Om vlot thuis te kunnen verder oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...