Frans: Taal, cultuur en actualiteit (spreken en luisteren)

Frans: Taal, cultuur en actualiteit (spreken en luisteren)

Frans – Vantage mondeling A+B (120 lestijden)

Wil je graag je Frans perfectioneren? In deze cursus staan spreken en luisteren centraal.
We behandelen uiteenlopende thema’s: cultuur, gewoontes, politiek, geschiedenis, actualiteit en de wereld rondom ons. We starten vanaf een luisterfragment of beeldmateriaal. Je bent in staat een vlot gesprek op te bouwen in zeer diverse situaties. Er zijn ook rollenspelen en improvisatie over allerlei onderwerpen.


Vous souhaitez perfectionner votre français? Nous travaillons essentiellement les compétences à l’oral et abordons un grand choix de thèmes: la culture, les habitudes, la politique, l’histoire, l’actualité et le monde qui nous entoure.

Dans ce cours vous apprenez à perfectionner vos connaissances du français. Vous développez des compétences pour interagir dans des situations courantes de la vie quotidienne et pour comprendre et exprimer des points de vue sur l’actualité, les artistes, l’environnement, les romans, les films, les voyages, etc. à l’aide d’articles de presse, d’extraits radiophoniques et de sites web.


Deze modules komen uit de opleiding “Frans richtgraad 3 (ERK B2)”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Frans: Taal, cultuur en actualiteit (spreken en luisteren)    (maandagavond)cursusnummer: 222307033 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Frans: Taal, cultuur en actualiteit (spreken en luisteren)    (maandagavond)cursusnummer: 222307079 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Frans 6, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld € 180
  • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...