Frans 6

Frans 6

Frans – Threshold 4 A+B (120 lestijden)

De Franse taal, een brede waaier aan mogelijkheden. Om vooral de mondelinge taal beter te beheersen, bieden wij je een grote keuze aan begeleide activiteiten, in kleine groepjes of in klasgroep. De cultuur, de gewoonten, de politiek, de geschiedenis,… We behandelen allerlei thema’s naargelang uw smaak, aangepast aan de actualiteit. De vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken komen uitvoerig aan bod. Frans in de praktijk!

Wat komt er o.a. aan bod:

  • Je kennis van de spraakkunst verfijnen en de woordenschat verrijken
  • Vlot spreken over thema’s zoals familie, werk, film, muziek
  • Informatie (CD, televisie, kranten,..) begrijpen en reproduceren
  • Debatteren over uiteenlopende onderwerpen zoals bv. cultuur, samenleving …

La langue française, un arc-en-ciel de possibilités. Dans ce cours nous vous offrirons un grand choix d’activités guidées, en petits groupes ou en groupe-classe pour vous permettre de maîtriser le français surtout à l’oral. La culture, les habitudes, la politique, l’histoire,… selon vos goûts et nous adaptant à l’actualité, nous aborderons tous types de thèmes. Nous ne négligeons aucune des quatre compétences: lecture, écoute, rédaction et discours et discussions. Le français en pratique!

Voici quelques objectifs:

  • affiner la grammaire et enrichir le vocabulaire
  • parler fluidement sur les thèmes de la famille, le travail, le film, la musique
  • comprendre et reproduire les infos de toutes les sources (CD, télé, journaux,…)
  • pouvoir prendre position dans un débat sur tous les sujets (culture, société,…)

Deze modules komen uit de opleiding “Frans richtgraad 2”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Frans 6    (woensdagvoormiddag)cursusnummer: 222307077 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Frans 5, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 180
  • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...