Frans 4

Frans 4

Frans – Threshold 2 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Wil je graag op reis gaan naar Frankrijk of naar een Franstalig land? Wil je je kennis van de Franse taal vergroten, onderhouden of je niveau te verbeteren? De lessen Frans beantwoorden aan al uw noden.

Je behandelt onder meer:

 • Spreken over smaken en gewoontes
 • Praten over je woonplek en mobiliteit
 • Je mening formuleren rond clichés en de symbolen en waarden van een land
 • Vertellen over het geluk en over de 5 zintuigen
 • Een Franse regio voorstellen
 • Spreken over de multiculturele samenleving
 • De verschillende taalregisters herkennen

Vous souhaitez voyager en France ou dans un pays francophone? Vous souhaitez parfaire vos connaissances, maintenir et améliorer votre niveau en restant en contact avec la langue? Les cours de français répondent à tous ces besoins.

Voici quelques thèmes abordés:

 • Parler des goûts et des habitudes
 • Parler de son lieu de vie et de la mobilité
 • Parler des clichés, des sympboles et des valeurs d’un pays
 • Les cinq sens
 • Raconter un évènement situé dans le passé
 • Présenter une région en France
 • l’Identité culturelle
 • La société multiculturelle
 • Reconnaître diférents registres de langue
 • ….

Deze modules komen uit de opleiding “Frans richtgraad 2 (ERK B1)”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Frans 4    (woensdagavond)cursusnummer: 232408688
Startdatum: 06/09/2023 - Einddatum: 19/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Frans 4    (woensdagavond en donderdagavond)cursusnummer: 232408692
Startdatum: 06/09/2023 - Einddatum: 19/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Frans 3, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...