Florist in de praktijk

Florist in de praktijkLater gepland

Gesuperviseerde beroepspraktijk florist (80 lestijden)

In deze vervolgcursus leer je ondergronden en kleurencombinaties optimaal benutten en je volgt hierbij de verschillende trends in de floristiek. Onder begeleiding van onze vakleerkrachten leer je reflecteren over je eigen creatieve en professionele bloemwerk. We nemen ook deel aan beurzen en exposities: je leert mee een stand aankleden, nadenken over aankopen en kostprijzen, een ruimte decoreren en een juiste sfeer creëren (voor de ‘klant’), efficiënt en effectief werken,…

Vormgeving, presentatie en commercieel inzicht zijn een meerwaarde voor deze module.


Deze module komt uit de opleiding “Florist”.

 

Om te kunnen starten in deze cursus moet je geslaagd zijn voor de modules:

  • Basis bloemschikken 1
  • Basis bloemschikken 2
  • Stijlen en vormleer in de bloemsierkunst 1

Je kan ook instappen op basis van attesten van andere opleidingen of je voorkennis bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 120
  • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

  • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.
  • Je kan dezelfde basisset van het eerste jaar verder gebruiken.
  • Als ondersteuning gebruiken we ook een kleurenkaart van circa € 7.
  • Per les kan je rekenen op circa € 20 voor bloemen en materiaal, dat je zelf kan aankopen in een bloemenzaak of gewoon meebrengen uit je eigen tuin.

Alle aankopen worden tijdens de eerste lessen besproken.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...