Florist in de praktijk als zelfstandige

Florist in de praktijk als zelfstandigeLater gepland

Zelfstandige beroepspraktijk florist (80 lestijden)

In deze eindcursus leer je alle aangeleerde basiscompetenties uit de vorige cursussen toepassen in een praktische, professionele en reële werkomgeving. Dit werkplekleren zal o.a. gebeuren door deelname aan projecten en events.
Enkele voorbeelden:

 • Meewerken aan de Gentse Floraliën
 • Deelnemen aan evenementen zoals wintermagie in Laarne, Walking Dender in Dendermonde, de avondmarkt in Hamme.
 • Het aankleden van de etalage van een handelszaak of openbaar gebouw zoals de bibliotheek, het stadhuis,…

Je maakt een werkboek waarin je kritisch kan reflecteren over je eigen creaties en competenties, zodat je gericht je handelen kan bijsturen.
Je leert zelfstandig een creatie ontwikkelen, een klant bedienen, initiatief nemen. We focussen ook op commercieel inzicht en het afleveren van kwaliteitsvol werk. Zelfstandigheid, eigen initiatief en flexibiliteit zijn belangrijke troeven in deze cursus.
Na het doorlopen van deze eindcursus word je beloond met het certificaat van Florist.


Deze module komt uit de opleiding “Florist”.

Om te kunnen starten in deze cursus moet je geslaagd zijn voor de modules:

 • Basis bloemschikken 1, 2 en 3
 • Stijlen en vormleer in de bloemsierkunst 1 en 2

Deze cursus beschouwen we als het sluitstuk van een hele opleiding. We raden dan ook aan om alle andere modules eerst af te werken.

Je kan ook instappen op basis van attesten van andere opleidingen of je voorkennis bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Je kan dezelfde basisset van het eerste jaar verder gebruiken.
 • Als ondersteuning gebruiken we ook een kleurenkaart van circa € 7.
 • Per les kan je rekenen op circa € 20 voor bloemen en materiaal, dat je zelf kan aankopen in een bloemenzaak of gewoon meebrengen uit je eigen tuin.
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Alle aankopen worden tijdens de eerste lessen besproken.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...